Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Na krkonošských loukách v nejvyšších českých horách začíná další sezona

3. 5. 2022

page.Name
Krkonošský národní park je znám svou arkto-alpínskou tundrou a tamními lesy. Neméně významným fenoménem však byly a jsou zdejší louky, na nichž se nachází pestrá rodina rostlin i živočichů vázaných svým životem právě na louky. Správa KRNAP už více než dvě desetiletí aktivně podporuje péči o louky nejvyšších českých hor.

K tomu využívá prostředky z programů Ministerstva životního prostředí ČR a Operačního programu Životní prostředí. Loni byla péče na 750 hektarech krkonošských luk podpořena částkou 12,5 milionu korun. Posledním zdrojem financování je Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR, kdy Správě KRNAP přísluší pouze komunikace s hospodáři kvůli vhodným způsobům a termínům zemědělských prací.

„Když se roční období přehoupne do jara, nastává krátké, intenzivní období příprav před hlavní sezonou růstu, kvetení, rozmnožování, sečení a mnohého dalšího. Nový život se nerodí jen venku, ale i u našich hospodářů. S příchodem jara je potřeba louky připravit, což spočívá zejména ve vyhrabání staré trávy. S tím nám na menších botanicky vzácných lokalitách pomáhají žáci především místních škol,“ uvedl Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

Větším loukám musí stačit strojní vláčení čechrající mech i polehlou stařinu a zarovnávající nerovnosti třeba po podzimním rytí divokých prasat. Vláčení též příznivě podporuje vsakování jarní vláhy, dostupnost živin, odnožování a vzcházení slabších druhů rostlin. V tomto období také začíná fungovat terénní pracovní skupina, která jako součást projektu Obnovný management krkonošských luk bude do konce listopadu na loukách pomáhat s výřezy náletových dřevin, úpravou stružek, sběrem kamenů i v boji s invazivními druhy rostlin.

Podle mluvčího má projekt, který byl zahájen v roce 2018, před sebou poslední dvě sezony. „Dosud bylo do péče o louky zapojeno 54 hospodářů. Hlavně díky nim se projektu každoročně daří zajistit péči pro přibližně 350 hektarů na 50 lokalitách po celém území národního parku, například Zadní Rennerovky, Friesovy Boudy, Dvoračky, Studniční Boudy, Braunovy Louky a další.

Hospodáři prospívají loukám prací. Loni bylo v rámci projektu vláčeno 108 hektarů, hospodářskými zvířaty, nejčastěji nejčastěji ovcemi, kravami a koňmi, vypaseno téměř 130 hektarů luk, navíc na 50 hektarech byly přesekány „nedopasky“. Na 45 hektarech proběhla senoseč, 70 hektarů bylo posekáno s následným odvozem travní hmoty. Dále se podařilo pohnojit osm hektarů luk a povápnit 13 hektarů.

„Na některé práce nestačí hospodáři, pracovní skupina ani nikdo jiný ze Správy KRNAP. Proto jsou oslovování externí zhotovitelé, kteří provádějí technicky náročné výřezy vzrostlých stromů, frézování pařezů, převoz kompostů, asanaci skládek a podobně. Správná péče o louky není jen o zachování našeho přírodního bohatství v podobě sporáků druhů rostlin, živočichů a prostředí, kde mohou žít. Jde o koloběh života, který je potřeba zachovat a chránit,“ dodal Drahný.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP, Oldřich Nermuť