Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Seminář v lesích Květné se zaměří na velké škody způsobené zvěří

31. 5. 2022

page.Name
Spolek Pro Silva Bohemica, zaměřený na přírodě blízké hospodaření, pořádá v pátek od 10 hodin v lesích obce Květná, která se nachází mezi Poličkou a Svitavami, seminář nazvaný Vyčíslení škod zvěří ve strukturovaném lese. Tato akce je otevřená i pro nečleny tohoto spolku.

„Obnova lesů je účinně blokována permanentním okusem spárkatou zvěří, zejména to platí u jedle a listnáčů. Předmětem zájmu odborného semináře budou převážně smrkové porosty v 5. LVS, kde se jedle zmlazuje jednotlivě či v hloučcích prakticky pořád, ale neodrůstá. Přitom škody zvěří jsou podle současné metodiky obtížně vyčíslitelné. Nejde o paseky, poškození jedinci nejsou rovnoměrně rozmístěni, část z nich poškozena v daném roce není,“ uvádějí organizátoři semináře.

Jeho součástí bude i řešení dosud mírného ohryzu odplocených kultur, problematika kontrolních a srovnávacích ploch. Místo konání semináře lze najít na mapě: https://mapy.cz/s/huhafefaro Smyslem činnosti Pro Silva Bohemica je hledání a snaha o největší možné využití přírodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů nebo užitků, očekávaných vlastníkem a vyžadovaných společností.

V praxi to znamená hledání a ověřování tak zvaně přírodě blízkých, nepasečných způsobů obhospodařování lesa, kde významnou součástí hospodářského výsledku je přiměřeně únosná minimalizace vkladů do usměrňování růstových procesů lesa. Podrobnější a souhrnnější přehled o programových otázkách a cílech hnutí Pro Silva najdete v sekci Programové dokumenty.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto