Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Sídla Janovice a Veliká mají novou urbanistickou a krajinářskou studii

25. 5. 2022

page.Name
K dispozici je nový společný dokument Národního památkového ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se věnuje urbanistickému a krajinářskému zhodnocení sídel Janovice a Veliká, jež jsou součástí obce Kravaře na Českolipsku. Na přípravě se podíleli zástupci územního odborného pracoviště Liberec a regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří.

Obě lokality patří mezi urbanisticky velmi dobře zachovaná sídla s kvalitní zástavbou, obohacenou o mimořádně hodnotné vodní dílo s náhonem, jež obě sídla propojuje. Část Janovic byla v roce 1995 zařazena mezi vesnické památkové rezervace. Soubor roubených, hrázděných a zděných staveb usedlostí z 18. a 19. století prezentuje typickou architekturu Českého středohoří.Sídlo Janovice se nachází ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO a sídlo Veliká ve III. zóně. Pod památkovou ochranou je pouze návesní část sídla Janovice. Mimo území vesnické památkové zóny je ochrana sídel zajištěna převážně zákonem o ochraně přírody a krajiny (krajinný ráz a činnosti ve zvláště chráněných územích).

Narůstající poptávka po nové výstavbě v lokalitě přivedla zástupce obou pracovišť k myšlence vytvoření společného dokumentu. Ten by se kromě komplexního vyhodnocení obou stran z hlediska krajinářského a nového urbanistického zástavby zejména na posouzení možností umístění. Využití dokumentu předpokládá při zpracování územního plánu obce Kravaře a dále při úpravách v rámci posuzování stavební činnosti v sídle a návrhů péče o krajinu.

Urbanistická a krajinářská studie sídel Janovice a Veliká byla následně předložena k připomínkám zastupitelů obce Kravaře a členům architektonické komise regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

(hyš-čs)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ochranaprirody.cz