Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

25°

Svátek má

V obci Jaroslav na Pardubicku vysadili nové stromy a keře

27. 5. 2022

page.Name
Na třech místech v severní části obce Jaroslav v okrese Pardubice byly vysazeny stromy a keře. Tuto iniciativu podpořila Nadace ČEZ částkou 142,5 tisíce korun. Hosmanův kopec, který byl bez dřevin, se dočkal výsadby listnatých stromů. Cílem je založit zde zahradu u odpočinkového místa se studnou a posezením, které vznikne po zbouraném hospodářském stavení.

Podél přístupové cesty vznikne lipové stromořadí. Na druhé straně při cestě na Fidrhelův kopec byl vysazen červenolistý buk, který vizuálně ukončuje celý prostor. Vzhledově roztříštěné prostranství u horní požární nádrže sjednotí nově vysazené javory a majestátní vrba přímo nad nádrží. Zeleň zpříjemní odpočinkové místo u vody a ještě poskytne potřebný stín, který tu chybí.

Třetím místem je plocha podél silnice s dožívající vrbou, tu postupně nahradí lípy. Na protilehlé straně silnice je nově živý plot z tisu, který zakryje betonové oplocení soukromého pozemku a zlepší mikroklimatické poměry v této části veřejného prostranství. Návrh výsadby byl konzultován s odborníkem - projektantkou zahradnických úprav.

Výsadba jako celek a pořízení veškerého materiálu a provedení výsadbových prací zajistila externí odborná zahradnická firma. Další péče bude zajištěna zaměstnanci obce. Finanční příspěvek Nadace ČEZ ocenila starostka obce Lenka Bezdíčková, která je ráda, že výsadba pomůže zlepšit vzhled i ovzduší obce. „Navíc také zanechá něco pro další generace. Stromy poskytnou nejen stín, ale i možnost příjemného trávení volného času v přírodě,“ pochvaluje si starostka.

Podle Šárky Lapáčkové Beránkové, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy, je krajina bez stromů krajinou bez života a ČEZ dlouhodobě věnuje pozornost zvyšování kvality života v regionech. „Jedním z projektů, který se v rámci sloganu Pomáháme tam, kde působíme, prostřednictvím nadace již více než deset let realizuje, je právě výsadba stromů formou alejí, stromořadí, arboret, ve veřejných parcích a zahradách či v obecních sadech,“ uvedl mluvčí. Dosud se tak díky grantu Stromy do české kulturní krajiny vrátilo téměř 108 tisíc dřevin.

V Královéhradeckém kraji v programu Stromy od roku 2011 část zajišťuje 37 projektů téměř čtyři korun. Jen dostalo šest žadatelů. V Pardubickém kraji bylo tímto způsobem podporováno 19 projektů částkou přes miliony korun a grant dostaly dvě žádosti. V kraji Vysočiny to bylo dokonce 54 projektů s částí bezmála 4,5 milionu korun. Loni se stromy sázely na čtyřech místech.

(hyš-šlb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Nadace ČEZ