Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Petra Skleničku potvrdili ve funkci rektora České zemědělské univerzity

1. 2. 2022

page.Name
Své druhé čtyřleté funkční období na postu rektora České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze zahájil na začátku února profesor Petr Sklenička. Podzimní volbu Akademického senátu univerzity oficiálně potvrdil ve středu 26. ledna prezident republiky Miloš Zeman. Ceremoniálu se osobně zúčastnilo deset rektorů. Profesor Sklenička tak bude ČZU řídit do roku 2026.

Profesor Sklenička v posledním půldruhém roce svého funkčního období (2018–2021) provedl univerzitu bezprecedentním obdobím koronavirové pandemie. „Ta doba prověřila krizový management u nás na univerzitě i v celé zemi. Naše univerzita si snad tím nejhorším prošla bez větších šrámů a problémů, ale bylo by málo se s tím spokojit,“ řekl Sklenička, podle kterého tato doba přináší řadu zajímavých podnětů a výzev.

„Největší změny se odehrají ve vědě a výzkumu. Již dnes se zásadně mění priorita výzkumu a nereagovat na tyto změny by bylo velkou chybou,“  upozornil s tím, že pandemie ukázala význam oborů, které jsou součástí ČZU. Například založení univerzitního Centra infekčních nemocí zvířat je skvělou reakcí na současnou situaci.

„Větší důraz bude kladen na potravinovou bezpečnost, ale také na klimatickou změnu, ochranu lesů, kyberbezpečnost, biodiverzitu, robotiku v zemědělství a lesnictví i další obory na naší univerzitě. Preferovány budou především ty, které hledají účinná řešení přírodních i jiných hrozeb. Stále větší význam bude mít kvalita vědy a výzkumu,“  líčí budoucí obraz ČZU její rektor.

Přes nestandardní období se podařilo naplnit vize, s nimiž Petr Sklenička do funkce rektora v roce 2017 nastupoval. Na konci jeho prvního funkčního období je univerzita hodnocena v oblasti udržitelnosti jako vůbec nejlepší v České republice a ve světových žebříčcích figuruje jako 30.– 50. nejudržitelnější kampus. Loni také získala první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost.

V příštích čtyřech letech chce rektor ČZU Sklenička zejména posilovat potenciál pro zásadní rozvoj vědních a studijních oblastí, které reagují na nové výzvy. Jsou to například veterinární disciplíny, infekční biologie zvířat, potravinářství, bioekonomika, IT – kyberbezpečnost a robotika. Těmto programům chce do budoucna zajistit nadstandardní financování. Dalším cílem je udržet stavy studentů kolem 18 tisíc, zavádět nové programy, rozšířit studijní programy budoucnosti a preferovat investice do lidí a špičkových přístrojů.

„ČZU jde správným směrem, a ten se budeme snažit udržet. Základem naší strategie je a bude potřeba reagovat na nové výzvy,“  dodal profesor Petr Sklenička.


Profesor Petr Sklenička je od února 2018 rektorem České zemědělské univerzity v Praze. Dne 8. října 2021 byl Akademickým senátem zvolen ČZU na další funkční období, které zahájí 1. února 2022 a potrvá do roku 2026. Oficiálně byl rektorem ČZU na příští čtyři roky jmenován prezidentem republiky ve středu 26. ledna 2022.

Od srpna 2019 do července 2021 předsedal České konference rektorů. Je emeritním děkanem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, v jejímž čele stál založení fakulty v roce 2007 až do roku 2014. Přednáší a garantuje předměty spojené s ochranou půdy a krajiny (Land Management, Pozemkové úpravy, Krajinná ekologie). V zimním semestru 2006 byl hostujícím profesorem na Utah State University.

Ve své vědecké práci se specializuje na adaptaci krajiny na sucho a povodně, na ochranu krajiny a půdy z pohledu krajinné ekologie a architektury a z hlediska ekonomického a plánovacího. V roce 2018 založil při ČZU Centrum pro vodu, půdu a krajinu, jehož hlavním projektem je koncept Chytré krajiny.

Je autorem knih Základy krajinného plánování a Pronajatá krajina 2011 a více než dvou sad odborných publikací. Významně se podílí na popularizaci oborů a poznatků týkajících se životního prostředí v našich i zahraničních médiích. Je členem mnoha odborných společností.

(hyš-ču)
redakce@prirodatv.cz

Foto: archiv ČZU