Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Dvě miliardy od státu vygenerují v zemědělství investice v objemu 13 miliard

8. 11. 2022

page.Name
Na rozvoj a modernizaci podnikání mohou zemědělci a potravináři využít národní podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rozpočtu na příští rok se na tyto účely ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi podařilo vyjednat dvě miliardy korun, což je o miliardu více, než navrhovalo ministerstvo financí.

Tyto peníze pomohou žadatelům například s dlouhodobými investicemi, nákupem zemědělské techniky a náklady spojenými s úhradou pojištění. Ministr zemědělství Nekula ocenil, že se při vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok jeho resortu podařilo v souladu s programovým prohlášením vlády zajistit pro PGRLF dvě miliardy korun.

„Myslím si, že je to důležité, protože podpory přes fond mají větší multiplikační efekt. V průměru je to zhruba šest a půl násobek a u programu Zemědělec dokonce až třináctinásobek. To znamená, že dvě miliardy korun ze státního rozpočtu mají v resortu ministerstva zemědělství celkově pozitivní vliv v celkovém objemu zhruba třináct miliard korun,“ řekl ministr.

V roce 2021 poskytoval PGRLF podpory nejen ve formě přímých nevratných podpor, ale také prostřednictvím úvěrů poskytovaných přímo společností PGRLF. Nezanedbatelnou roli hraje PGRLF i v oblasti finanční podpory pojištění. Podpory společnosti mají výrazný tak zvaný multiplikační efekt (násobný), který v konečném důsledku přispívá i k růstu HDP a k celkové lepší kondici zemědělského odvětví.

V roce 2021 například u Programu Zemědělec dosáhl tento poměr 1:13. V praxi to znamená, že na jednu korunu poskytnutou klientům se udělaly investice do zemědělství v minimální hodnotě 13 korun. Program Zemědělec je investiční podpora zaměřená zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů.

Příjemce investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, podpory nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat. Podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe