Středa

31. května 2023

Nyní

11°

Zítra

10°

Svátek má

Environmentální organizace řeší vyjádření ministerstva zemědělství

4. 11. 2022

page.Name
Hnutí DUHA zveřejnilo komentář k aktualizaci opatření obecné povahy k řešení kůrovcové kalamity. Jak uvedl Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, prodloužení lhůty k zalesnění je potřebné. „Abychom ale mohli vypěstovat odolnější věkově různorodé lesy, je prodloužení lhůty k zalesnění na pět let nedostačující,“ řekl.

Aktualizaci opatření Ministerstva zemědělství České republiky lze najít na: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_prestoze-kurovcova-kalamita-ustupuje.html Expert na ochranu lesů Bláha se domnívá, že by ministerstvo zemědělství mělo urychleně vydat novelu lesního zákona, která povinné lhůty k zalesnění zcela zruší a dá tak prostor přírodní regeneraci lesů a volbě vlastníků lesů.

„Lesy vzniklé z přirozené obnovy jsou mnohem odolnější než lesy uměle vysázené. K umělé výsadbě je potřeba přistoupit pouze tam, kde není naděje na přirozené zmlazení listnáčů a jedlí. Na kalamitních holinách by měl nový les vznikat přes fázi tak zvaných přípravných dřevin, jako jsou bříza, jeřáb či osika, které pomohou zotavení lesní půdy a zajistí potřebný stín pro stínomilné buky či jedle,“ dodal expert.

Hnutí DUHA, jak zmínilo v komentáři, je toho názoru, že informace ministerstva, že „neprodlužuje možnost odložení těžby kůrovcových souší“ je velmi nešťastně formulovaná. „V žádném případě to neznamená, že by vlastníci lesů museli souše vykácet. Povinnost přednostního kácení se týká pouze těch stromů, ze kterých hrozí šíření kůrovce,“ tvrdí hnutí.

Lesní zákon to v §33 odst.1 formuluje takto: „Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů“. Vlastníci tedy z pohledu Hnutí DUHA nemusejí kácet souše, ze kterých již nehrozí šíření kůrovce. Navíc by to mohlo být v souladu hned s následujícím ustanovením lesního zákona, které říká: „Za účelem předcházení degradace lesní půdy a pro zachování mimoprodukčních funkcí lesa ponechává vlastník lesa v lese odpovídající množství těžebních zbytků a na dožití a k zetlení určených stromů či jejich částí.“

Ponechání starých stromů, souší a tlejícího dřeva je zásadní pro zdraví lesa k zachování potřebného života a biodiverzity. Na starých stromech a tlejícím dřevu je závislá třetina druhů organismů, které v lese žijí, respektive měly žít. „Kácet souše má význam kolem cest, kde by jejich pád mohl ohrozit návštěvu lesa,“ stojí v kome n táři.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto