Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky

28. 11. 2022

page.Name
Po mnoha měsících vyjednávání s Českou republikou došlo ke kýženému výsledku. Evropská komise schválila Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Oficiálně tak potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v zemi řídit od 1. ledna 2023. Díky tomuto plánu přiteče do českého zemědělství v příštích letech přibližně 200 miliard korun.

„Úsilí ministerstva zemědělství skončilo úspěšným schválením Strategického plánu. Hlavním cílem plánu je efektivnější zacílení podpory ve formě přímých plateb. Výraznou změnou je zavedení podpory na první hektary ve výši 23 procent. Tato platba bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělských podniků,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Další přínosy schváleného Strategického plánu

  1. Ekoplatba – finanční bonus pro zemědělce, který hospodaří ekologičtěji, než je povinen. Navíc se počítá i se specifickou podporou citlivých odvětví (chov skotu, pěstování ovoce, zeleniny a chmele).

  2. Kompenzace hospodaření v nevýhodných podmínkách, které budou směřovány na více než dva miliony hektarů v horských oblastech, na kamenitých půdách nebo strmých svazích.

  3. Investiční dotace pro mladé zemědělce – až 136 milionů eur podpoří nákup moderních technologií zemědělci do 40 let věku. Investujeme tedy do budoucnosti českého zemědělství zvýšením konkurenceschopnosti.

  4. Podpora vzniku nových pracovních míst na venkově tak, aby se zpomalilo jeho vylidňování.

Nyní ministerstvo zemědělství (MZe) dokončuje prováděcí předpisy, tedy nařízení, která předloží ke schválení vládě. Zemědělci budou mít včas k dispozici podmínky, za kterých mohou na jaře příštího roku předložit Jednotnou žádost na plochu zemědělské půdy. Připravují se také Pravidla pro žadatele o dotace na projektové intervence.

Podrobnosti k termínům pro příjem žádostí o dotaci představí zástupci MZe Monitorovacímu výboru Strategického plánu SZP Evropské komise, který bude poprvé jednat 15. prosince. Poté je MZe zveřejnění na svých webových stránkách. Strategický plán SZP je klíčovým nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova. Stanovuje zemědělské, potravinářské a lesnické cíle, na které půjdou zemědělské dotace z evropských a národních zdrojů.

Vychází přitom z potřeb rozvoje venkova a zvyšování kvality životního prostředí. Přinese českému zemědělství, potravinářství a lesnictví v příštích letech přibližně 200 miliard korun (asi 8 miliard eur) z evropského národního rozpočtu. Materiál, který připravilo MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), schválila vláda 12. října.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto