Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Jak lze zajistit soužití člověka s vlkem? Na to odpoví dokument i beseda

8. 11. 2022

page.Name
Vlci ve volné přírodě. To je téma, které rezonuje nejen mezi ochránci přírody, ale také mezi chovateli, kteří mají obavy, že jejich stáda jsou v případě přítomnosti těchto šelem v ohrožení. Zítra od 18 hodin se v Sale Infocentra města Broumov uskuteční akce nazvaná Soužití člověka s vlkem.

V této souvislosti může veřejnost zhlédnout dokument o možnostech soužití chovatelů a vlků Beránek a vlk - Soužití člověka a vlka. Film přibližuje různé cesty, které zvolili čeští, italští nebo španělští pastevci pro zabezpečení svých stád před vlky. Po projekci bude následovat beseda, na kterou přijali pozvání zástupci místních chovatelů, ochrany přírody nebo politiky. Akci pořádá Hnutí DUHA Šelmy a Maiwaldova akademie - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov ve spolupráci s městem Broumov.

Na Broumovsku je téma konfliktu chovatelů a vlků dlouhodobě živé. Některé obce tu v minulosti od státu požadovaly povolení k zabíjení tamních vlků. Občasný odstřel některých jedinců ale patří mezi méně účinné metody ochrany stád a z dlouhodobého hlediska farmářům nepomůže. Kvalitní preventivní zabezpečení je nejúčinnějším řešením pro chovatele i pro krajinu. Již realizovaná preventivní opatření na ochranu stád některých chovatelů přímo z Broumovska nebo z Krušných hor představuje právě snímek Beránek a vlk.

Film zavádí diváky i do dalších oblastí Evropy, kde vlci nikdy nebyli zcela vyhubeni. Takovým místem je například španělská provincie Le ó n, kde se místní pastevec Gregorio věnuje chovu španělských mastinů. Udržujeme tak dlouhodobou tradici, kterou po staletí formovala neustálá přítomnost vlků i medvědů v místní krajině.

Dokument zobrazuje i zkušenosti z Itálie a místní inspirativní spolupráci ochránců přírody a farmářů. Ta spočívá především v pečlivém monitoringu výskytu vlků v okolí pastvin a ve vytváření individuálních řešení pro každého chovatele na míru. Pro natáčení se podařilo získat rozhovor také s autorem nejcitovanější biografie o vlcích, velkým italským zoologem Luigim Boitanim.

„Díky Maiwaldově akademii, klášteru Broumov, městu Broumov a Královéhradeckému kraji se podařilo zorganizovat projekt přímo v oblasti, kde se část dokumentu navázala. Navíc na besedu zatím přijala pozvání řada zajímavých hostů, například chovatelka a jedna z protagonistů filmu Iva Horská, chovatel a starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant, odborník na velké šelmy Miroslav Kutal, vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová nebo poslanec Pavel Bělobrádek. Věřím proto, že bude přínosná pro konstruktivní řešení soužití lidí a vlků v naší krajině,“ uvedla k projektu s besedou Anna Řezníčková z Hnutí DUHA Šelmy.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hnutí DUHA