Úterý

21. května 2024

Nyní

20°

Zítra

18°

Svátek má

Krok k posílení ochrany půdy, šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích

11. 11. 2022

page.Name
Ministerstvo zemědělství v registru půdy LPIS zveřejnilo předpokládanou vrstvu erozního ohrožení, která vychází z nového Strategického plánu SZP 2023 až 2027. Cílem je ochránit půdu před vodní erozí, která v Česku ohrožuje až 60 procent cenné zemědělské půdy, na nichž bude nutné volit šetrnější metody hospodaření.

Nová vrstva erozního ohrožení začne platit pro pole s hlubokými nebo středně hlubokými půdami, ze kterých se vinou eroze splaví devět tun ornice z jednoho hektaru za rok. Pokud se tato hodnota překročí, přeřadí se konkrétní pole do stupně erozního ohroženosti a zemědělec na něm bude muset dodržovat přísnější a šetrnější způsoby obhospodařování. Dosud to platilo pro 17 tun na hektar ročně.

Pro mělké půdy budou nově platit dvě tuny na hektar a rok, místo dosavadních pět tun. Změněné hodnoty již obsahují i ​​vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí. Pro příští rok bude ještě používána dosavadní vrstva, a tedy i současná pravidla. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly protierozní opatření musí mít prioritu, protože eroze odnáší to nejcennější, co zemědělci mají - půdu.

„Bez ní zemědělec nepřežije, je na ní závislý, stejně jako celá krajina. Jako bývalý starosta jsem viděl bahno splavené z polí, které během chvilky napáchalo mnoho škod. Jsem proto přesvědčen, že nová pravidla nám pomohou půdě navrátit její přirozenou schopnost zadržet vodu,“ řekl ministr. Nová opatření o ochraně půdy doplní již dříve přijaté změny, podle kterých dříve od příštího roku nebudou moci zemědělci pěstovat monokulturu (tedy jednu plodinu) na ploše větší než 10 hektarů na silně erozně ohrožených polích.

Pole budou muset rozčlenit ochrannými pásy, krajinnými prvky nebo prostřídáním více plodin. Od roku 2024 je plánováno další rozšíření erozně ohrožených ploch. Úroveň erozní ohroženosti a podíl výměry polí, na kterých bude platit, bude sladěna s parametry Protierozní vyhlášky.

„Dlouhé roky jsme podceňovali prevenci vodní a větrné eroze. Nemůžeme nadále přehlížet opakující se smývání půdy z polí. Systém dotačních podpor jsme proto v novém období společné zemědělské politiky nastavili tak, aby odměňoval ty zemědělce, kteří budou kromě zemědělské produkce zajišťovat vyšší míru veřejného zájmu a přidané hodnoty,“ uvedl ministr Nekula.

Od rozšíření chráněných ploch ministerstvo zemědělství očekává účinnější prevenci před erozí. Logicky tím dojde k určitému omezení při hospodaření, nicméně ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy se připravují návrhy a možnosti, jaké vhodné postupy by měli zemědělci používat na erozně ohrožených pozemcích.

Ministerstvo zemědělství novými opatřeními pokračuje v politice uzdravování krajiny. Již od roku 2020 zavedlo povinnost pěstování jedné plodiny na erozně ohrožených půdních blocích v maximální míře 30 hektarů. Tato pravidla se dotkla přibližně 2300 zemědělských podniků a 600 tisíc hektarů polí, což byla přibližně čtvrtina veškeré orné půdy v ČR. Od loňského roku toto opatření platí na veškeré zemědělské půdě v ČR, bez ohledu na míru jejího erozního ohrožení.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook SPÚ