Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Lesníci chtějí nový lesní zákon pro boj s klimatickou změnou

23. 11. 2022

page.Name
Novelu lesního zákona, která přispěje k zachování českých lesů, požadují zástupci lesníků, vlastníků lesů, ochránců přírody, průmyslu i akademiků. Jejich součástí je i Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU. Shodli se na osmi požadavcích, které chtějí zapracovat do avizovaného návrhu novely ministerstva zemědělství.

Navrhované kroky mají zajistit stabilitu a odolnost lesů. Platforma za novelizaci lesního zákona prosazuje snížení byrokracie a více rozhodovacích pravomocí přímo pro vlastníky lesů, navrhuje zřízení lesních úřadů, které zefektivní státní správu lesů a ušetří veřejné rozpočty. Zástupci různých zájmových stran se shodli historicky poprvé. Přijetí podmínek by umožnilo využívat přírodě bližších způsobů hospodaření. Podle odborníků totiž není současná legislativa z první poloviny devadesátých let schopná postihnout dynamicky se měnící podmínky v lesních ekosystémech.

Složité je proto i provádění efektivních adaptačních opatření na změnu klimatu. „Aktuální vědecké poznatky a výsledky výzkumů nám stále více ukazují, že diverzifikace hospodaření dle konkrétních přírodních podmínek přináší větší stabilitu a odolnost lesů. Je proto nutné, aby novelizace lesního zákona přinesla vlastníkům lesů větší liberalizaci při výběru modelů hospodaření, a tím i možnost více využívat tvořivých sil přírody ve prospěch biodiverzity i celé společnosti,“ vysvětlil Tomáš Pospíšil z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Zástupci platformy poukazují na zjevné dopady klimatické změny v podobě sucha, kůrovcových kalamit, lesních požárů a velkých nezalesněných ploch. „Jen včasnou úpravou zákona můžeme tyto nevratné změny zastavit. Apelujeme proto na ministerstvo zemědělství, aby vyslyšelo a co nejrychleji zapracovalo naše požadavky. V opačném případě hrozí narušení všech funkcí lesa včetně té rekreační,“ uvedl Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Podle něj by měl stát podporovat finančně šetrné a přírodě blízké postupy obnovy lesů a inovace v lesnictví.

Největší překážkou je v současnosti pro lesníky přílišná legislativní kontrola. „Lesník má poměrně přesně popsáno co, v jakém poměru a kdy má v lese sázet. Má jen velmi omezené možnosti využívat přirozenou obnovu nebo reagovat na změnu podmínek stanoviště vlivem sucha nebo zvyšujících se teplot. Stát má potřebu mít vše co nejvíce pod kontrolou, ale příroda se nedá svázat do limitů a čísel,“ podotkl Pospíšil. 

Následovat bude předání návrhu ministerstvu zemědělství, aby zpracovalo přesnější legislativní znění. Nutná bude i podrobnější odborná diskuze s různými zainteresovanými stranami. „Myslím, že ministerstvo zemědělství si je vědomo potřeby zásadních změn, takže pevně věřím, že mnoho našich návrhů akceptováno bude. Pokud by se však stalo, že se legislativní proces zadrhne a nebude přijata žádná změna, české lesnictví ustrne v minulosti a nestane se moderním oborem, který je schopen reagovat na nové potřeby společnosti, ani na nové podmínky způsobené klimatickou změnou,“ zhodnotil Pospíšil, podle nějž  by legislativní návrh měl být přijat širší odbornou veřejností, aby měl co největší šanci projít celým schvalovacím procesem.

Společný postoj Platformy za novelizaci lesního zákona kromě Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny podporuje i Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Český svaz ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Česká lesnická společnost a Asociace soukromého zemědělství.

(hyš-tp)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Lesy ČR