Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

MENDELU získala téměř 100 milionů korun z Národního plánu obnovy

10. 11. 2022

page.Name
Nové studijní programy nejen v oborech pivovarství, školkařství nebo cirkulární ekonomice otevře pro vzdělávání studentů Mendelova univerzitě v Brně. MENDELU totiž získala z Národního plánu obnovy od ministerstva školství 98,5 milionu korun na tvorbu nových studijních programů a podporu digitalizace vzdělávací činnosti.

Projekt má pomoci univerzitě adaptovat se na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce. Univerzita v souvislosti s projektem Inovativní MENDELU obdržela podporu pro čtyři profesně zaměřené a jeden progresivní studijní program. „Programy budou garantovány jednotlivými fakultami, mají však mezifakultní přesahy a do výuky se zapojí odborníci z praxe i zahraniční experti,“ přiblížil prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost Martin Klimánek, který projekt vede.

Jako nové profesně zaměřené studijní programy bude MENDELU nabízet Pivovarství a sladařství na Agronomické fakultě, Školkařství a šlechtění dřevin na Lesnické a dřevařské fakultě, Udržitelnost a cirkulární ekonomiku na Provozně ekonomické fakultě a Školkařství na Zahradnické fakultě. Profesně zaměřené programy počítají s rozsáhlejší praxí studentů na rozdíl od akademicky zaměřených programů.

Progresivní studijní program bude v nabídce jen jeden – Biomateriály na Lesnické a dřevařské fakultě. Ministerstvo školství předem definovalo zaměření programů, aby byly považovány za progresivní. Do oborů a odvětví patří například plánování krajiny, oběhové hospodářství, biotechnologie nebo energetická soběstačnost. Podle prorektora budou cílem studia vývoj, výroba a posuzování životního cyklu inovativních materiálů a produktů na bázi dřeva a ostatních lignocelulózových materiálů.

„Náplní studijního programu je zpracování a využití obnovitelných surovin v biomateriálech technologických postupů, které zahrnují principy trvale udržitelného rozvoje a životního cyklu produktu, produktového designu, cirkulární ekonomiky a průmyslu 4.0,“ nastínil Klimánek. Jednotlivé programy se budou otevírat postupně. Do některých z nich by se podle předpokladů mohli zájemci hlásit už v příštím roce.

Velká část finančních prostředků bude vynaložena na nákup strojů, zařízení či vybavení učeben. „Mezi významné investice patří například šoková teplotní komora, kalorimetr sloužící ke stanovení rychlosti tepla nebo heliový pyknometr využívaný ke stanovení hustoty kapalných látek,“ vyjmenoval Klimánek.

Projekt podporuje i další oblasti vzdělávání. Rozšíření možností online výuky, digitalizace studijních agend a nabídne i kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností nebo rekvalifikace. „ Univerzita vytvoří nové kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností pro začínající akademické pracovníky, rekvalifikaci v přípravě profesních kurzů zaměřených na vzdělávání a management dalšího vzdělávání, “ dodal prorektor.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook MENDELU