Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Metodika předkládá možné přínosy ponechávání mrtvého dřeva v lesích

7. 11. 2022

page.Name
Sdružení lesníků, vlastníků a přátel lesa Pro Silva Bohemica, jehož primárním zájmem je hledání a snaha o největší možné využití přírodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů nebo užitků očekávaných vlastníkem a vyžadovaných společností, na svém webu zveřejnilo lesního průvodce Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích.

Autory této velmi zajímavé certifikované metodiky jsou Radek Bače a Miroslav Svoboda. Cílem je poskytnout vlastníkům a uživatelům lesa soubor praktických doporučení vycházejících z výzkumného řešení problematiky ponechávání části dřevní hmoty k zetlení v hospodářských lesích. Výsledným efektem metodiky by mělo být využití nových poznatků o možných přínosech ponechávání mrtvého dřeva v porostu především pro biodiverzitu, což je jeden z nejvýznamnějších pozitivních důsledků, a také k získání poznatků o vlivech způsobujících omezení nebo ztráty lesnického provozu.

Metodika mimo jiné zahrnuje význam mrtvého dřeva, snahy o nápravu nedostatku mrtvého dřeva v hospodářských lesích, klíčové opatření v hospodářských porostech – ponechání skupinky stromů k dožití, rozhodnutí o ponechávaných jedincích a o druhu dřeviny, dále diferenciace managementu podle vegetační stupňovitosti v interakci s vlivem světla a tepla, rozhodnutí o prioritních místech ponechání, krajinnou úroveň a další důležité s tím související aspekty.

Předpokládaná metodika tedy popisuje a rozpracovává postup, jakým způsobem navýšit množství mrtvého dřeva v hospodářských lesích a vychází především z víceletého rozboru vědecké literatury, kombinovaného s odbornou expertizou a vlastním výzkumem, jakož i z dotazníků vyplněných správci lesa, kde se již nějaká forma managementu mrtvého dřeva provádí .

„Zaměřili jsme se zejména na vědeckou studii o účincích různých typů managementu mrtvého dřeva na biodiverzitu a na vědecké studie zabývající se ekonomickou bilancí navrhovaných opatření managementu mrtvého dřeva po stránce nákladové a po stránce účinnosti těchto opatření. V použité literatuře značně převládají vědecké studie z posledních let, což je především odrazem exponenciálního nárůstu vědeckých studií zabývajících se mrtvým dřevem v souvislosti s biodiverzitou,“ vysvětlují autoři.

Metodika záměrně zdůrazňuje spíše trendy působení jednotlivých faktorů a ukazuje jejich postavení na škále podstatnosti, než že by udávala konkrétní závazná čísla. Různorodost konkrétního lesního porostu, tedy přírodní podmínky, status vlastníka, ochrany přírody, historie a současnost způsobu obhospodařování, stav okolního prostředí vytváří velké množství kombinací.

(hyš-psb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Pro Silva Bohemica