Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Na třetí výstavě na plotě zavádí diváky desítka autorů do olomoucké přírody

6. 11. 2022

page.Name
Již potřetí spojily při letošním příjemném podzimu své síly spolek VIADUA, AOPK ČR Regionální pracoviště Olomoucko s Botanickou zahradou Univerzity Palackého v Olomouci, aby v Olomouci uspořádaly výstavu na plotě.

Zatímco předchozí dvě výstavy byly věnovány 30. výročí CHKO Litovelské Pomoraví a krasovým klenotům Olomouckého kraje, letos 10 autorů pozvalo kolemjdoucí na Procházku olomouckou přírodou.

Je obecně známo, že na severozápad od Olomouce v Litovelském Pomoraví se rozprostírají nejrozsáhlejší lužní lesy v České republice, které jsou domovem nejbohatších společenstev flóry a fauny ve střední Evropě. Mnoho rostlin a živočichů, často vzácných a zvláště chráněných, je možné spatřit také přímo ve městě Olomouc. A to nejen v okrajových částech v prostoru Černovírských slatin, Bázlerovy pískovny, Planých louček nebo bývalé cihelny na Tabulovém vrchu.

Všechny tyto lokality lidé v minulosti více či méně využívali a poté je příroda úspěšně začala brát zpět. S řekou Moravou a Mlýnským náhonem proudí do Olomouce život z luhů nad městem. Někdy však tento dopravní koridor využívají také druhy invazní, jako například křídlatky nebo netýkavka žláznatá.

Na vodní toky navazuje prstenec rozsáhlých parků, který objímá historické centrum a poskytuje životní prostor mnoha organizacím. S některými z nich se můžete nyní na výstavě fotografií seznámit. Stačí jen vstoupit na chodník podél pozemku botanické zahrady.

(hyš-jš)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv CHKO Litovelské Pomoraví