Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Novinky v ukládání uhynulých zvířat na hřbitovech i vlastním pozemku

2. 11. 2022

page.Name
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství ČR upřesní veterinární a hygienické požadavky na ukládání uhynulých těl koňovitých a zvířat v zájmovém chovu včetně požadavků na zvířecí hřbitovy. Nově už například chovatelé nebudou muset místo zahrabání koňovitých na vlastním pozemku označovat, ale budou povinni vést k nim dokumentaci.

Hřbitovy pro zvířata musí být oplocené. Návrh vyhlášky bude v nejbližších dnech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, účinnost se předpokládá od 1. července 2023. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly možnost zahrabání zvířete na vlastním pozemku je pro mnohé chovatele citovou záležitostí, zejména pokud jde o šampióny nebo chovatelsky cenná zvířata.

Vyhláška má stanovit jasná a splnitelná pravidla, která zajistí, aby nebylo ohroženo veřejné zdraví ani životní prostředí. Také uložit uhynulé zvíře na zvířecím hřbitově je pro mnohé lidi vhodným způsobem důstojného rozloučení se, ale i tam je nutno dodržovat přesná pravidla,“ řekl ministr zemědělství. Pokud jde o koňovité, neškodné odstranění jejich kadáverů zahrabáním na pozemek již nyní povoluje veterinární zákon za souhlasu příslušné krajské veterinární správy.

Nově nebudou muset chovatelé místo zahrabání označovat po dobu deseti let, jak tomu bylo dosud. Místo ale nesmí kontaminovat vodní zdroj a nesmí se nacházet v záplavovém území. Od dalšího chovu živých zvířat musí být vzdáleno nejméně deset metrů, od vodního zdroje 200 metrů, 50 metrů od nejbližších staveb pro bydlení a deset metrů od sousedního pozemku. Na jednom místě může být zahrabáno pouze jedno tělo koňovitého na tlecí dobu nejméně 10 let.

Hřbitovy pro zvířata také nesmí kontaminovat vodní zdroj a nesmí zasahovat do jeho ochranného pásma, vzdálenosti od chovu zvířat, vodního zdroje či nejbližší stavby a pozemku jsou stejné jako při ukládání koňovitých. Uhynulá těla na zvířecích hřbitovech musí být chráněna nehašeným vápnem nebo jiným desinfekčním prostředkem a zasypána vrstvou zeminy ve výši nejméně 80 centimetrů do úrovně terénu a dalších 10 centimetrů nad terénem. Na jedno místo může být uloženo pouze jedno tělo na tlecí dobu nejméně pět let, pokud nejde o uhynulá zvířata jednoho chovatele zahrabaná současně.

Chovatelé koňovitých i provozovatelé hřbitova pro zvířata musí obsahovat záznamy, které obsahují druhy uhynulých zvířat, datum a místo jejich zahrabání, po dobu pěti let. V České republice funguje několik hřbitovů pro zvířata, ale podmínky pro zahrabávání kadaverů nebyly zatím právními předpisy stanoveny. Nová vyhláška má všem provozovatelům stanovit stejná pravidla.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook hrbitovprozvirata