Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Novým generálním ředitelem Lesů ČR se stane Dalibor Šafařík

29. 11. 2022

page.Name
Přizpůsobení lesů změně klimatu tak, aby byly v budoucnu stabilní a odolné proti kalamitám škůdců při zachování environmentální, ekonomické i sociální funkce lesa. Úkol, který stojí před novým generálním ředitelem státního podniku Lesy ČR, jímž se stane Dalibor Šafařík. Je vítězem výběrového řízení, v němž se o tuto pozici ucházelo 21 kandidátů.

„Pan Šafařík splnil velmi přísné požadavky kladené na pozici generálního ředitele Lesů ČR. Státní podnik v něm získá člověka, který má nejen velké manažerské zkušenosti z různých úrovní řízení, ale má i obrovský přesah do akademické sféry, protože již téměř 15 let působí na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Chceme, aby se v našich lesích více aplikovaly nejnovější vědecké poznatky, a k tomu má Dalibor Šafařík veškeré předpoklady,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Šafařík uspěl ve výběrovém řízení nejen díky svým manažerským a odborným dovednostem, které prokázal ve všech kolech náročného výběru, ale také díky své koncepci dalšího rozvoje státního podniku. Je přesvědčený, že stabilita se skrývá v rozmanitosti a právě s touto vizí chce státní podnik v dalších letech vést.„Nejde přitom jen o rozmanitost v druhové skladbě lesa, ale třeba i způsob zalesňování, kdy je důležité dát větší prostor přirozené obnově lesa. Větší důraz chci klást také na ochranu lesní půdy, zadržování vody v lese, nebo na budování větrolamů, které z naší krajiny v posledních dekádách téměř zmizely,“ sdělil Dalibor Šafařík. Rozmanitost chce uplatňovat i při zadávání lesnických zakázek nebo nastavení různých prodejních kanálů dřevní hmoty. Podle něj je také důležité, aby podnik disponoval dostatečným a předvídatelným objemem vlastních výrobních kapacit a dříví obchodoval z části ve vlastní režii.

„Jen tak budeme reagovat dostatečně pružně na náhlé změny na trhu. V závěru chceme také nabízet část dříví přímo domácnostem, ať už formou samovýroby, nebo v hotových sortimentech, a to za únosnou cenu. Jako státní podnik totiž plníme i roli sociální,“ prozradil nastupující ředitel Lesů ČR. Kromě obnovy rozsáhlých ploch, které vznikly zejména v důsledku kůrovcové kalamity, čeká nové vedení Lesů ČR také obnova sítě lesních cest nebo pokračování v investicích do vodních prvků.

„Velký kus práce v tom již udělal pověřený ředitel Jiří Groda. Podnik pod jeho vedením rozhodně nestagnoval, podařilo se v souladu s Programovým prohlášením vlády upravit systém nových prodejů dřevní hmoty, během letoška tak státní podnik uzavřel smlouvu s malými a středními pilami. Je to oboustranně výhodné, menší zpracovatelé získali garanci dodávky dřeva a Lesy ČR nové odběratele z lokálního trhu. Když domyslíme ekonomický výsledek státního podniku, patří panu Grodovi velké poděkování za profesionální manažerskou a lesnickou práci,“ uvedl ministr Nekula.

Jak už bylo zmíněno do výběrového řízení na post generálního ředitele Lesů ČR se přihlásilo 21 uchazečů, 14 relevantních adeptů se zúčastnilo prvního kola pohovorů. Ve druhém kole představilo šest nejlepších kandidátů svoji koncepci strategie vedení státního podniku. Tito uchazeči prošli také komplexním testováním psychodiagnostiky.

Pětičlenná komise, tvořená experty z oblasti lidských zdrojů, ekonomiky nebo lesnictví, po podrobných individuálních rozhovorech s šesticí uchazečů doporučila dva nejlepší kandidáty do posledního kola výběrového řízení. Jeho vítězem se stal Dalibor Šafařík. Náklady na výběrové řízení dosáhly 412 tisíc korun, což je standardní částka při výběru vrcholného managementu.

Dalibor Šafařík je lesní inženýr s doktorským titulem z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V letech 2014 až 2020 vedl Krajské ředitelství Lesů ČR v Brně. Poté působil na svou alma mater jako vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. V červnu letošního roku byl jmenován ekonomickým ředitelem Lesů ČR, nyní celý podnik povede.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: eagri.cz, Lesy ČR