Středa

31. května 2023

Nyní

11°

Zítra

10°

Svátek má

Přestože kůrovcová kalamita ustupuje, vznikají nové tak zvané červené zóny

3. 11. 2022

page.Name
Ministerstvo zemědělství rozšířilo území tak zvané červené zóny. V těchto oblastech mohou lesníci upustit od některých opatření tak, aby mohli efektivněji zasáhnout proti kůrovci. V roce 2019, kdy došlo k označení prvních zón, se tyto plochy díky zrychlující výsadbě lesů nové generace zase začínají zelenat.

Ministerstvo aktualizuje vymezení území červených zón, protože i přes zpomalení v celé republice zasáhla kůrovcová kalamita další území. Jde relativně o malé oblasti, majitelé lesů však mají díky tomuto opatření lepší podmínky pro zvládnutí kalamity. Jak upozornil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, kůrovcová kalamita stále ještě není zažehnána, ale meziroční pokles kůrovcových těžeb a zpomalování nárůstu nových kalamitních holin jsou dobrou zprávou nejen pro lesníky, ale i pro celou společnost.

Aktuálně je nutné využít příznivých okolností k tlumení kalamit a v další sezóně se vrátit k prevenci využívání obranných opatření. Ta jsou nejúčinnější zejména při jarním rojení,“ řekl ministr. Jeho resort dále vydává nová opatření obecné povahy ukončující mimořádná opatření, kterým jsou vlastníci lesů v červených zónách dočasně zbaveni povinnosti používat proti kůrovci lapače a lapáky.

Majitelé lesů tak mohli pracovní síly nasměrovat na zajištění prioritních činností, jako jsou vyhledávání, těžba a asanace napadených stromů. Mimořádné opatření už nyní není potřeba, protože kůrovcová kalamita zpomaluje díky současnému příznivému počasí i lepší dostupnosti a výkonu těžebních i zpracovatelských kapacit. Možnost v určitých případech ustoupit od obranných opatření je vlastníkům lesů nadále zachována platnou vyhláškou, která upřesňuje opatření k ochraně lesa.

Ministerstvo zemědělství zároveň neprodlužuje možnost odložení těžby kůrovcových souší nebo využívání reprodukčního materiálu lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky, kromě smrku ztepilého, k zalesňování holin po kalamitě. Platnost těchto opatření byla stanovena do 31. prosince letošního roku a uplynutím této lhůty zaniká.

Ostatní ustanovení a opatření včetně prodloužených lhůt na zalesnění a zajištění kultury a možnosti ponechání nezalesněných pruhů v červených zónách zůstávají v platnosti. „Opatření obecné povahy plní svůj, kůrovcová kalamita pomalu slábne, kůrovec však stále platí pro naše lesy ohrožené a kalamitní holiny ještě nejsou zcela obnoveny novým lesem, proto budou nejpotřebnější iv roce 2023,“ dodal ministr Nekula. Účinnost změn je stanovena na 1. ledna příštího roku.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe