Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Rybníky Mlýnský a Černý po rekonstrukci převedou i stoletou vodu

16. 11. 2022

page.Name
Lesy České republiky kompletně zrekonstruovaly za 25,7 milionu korun rybníky Mlýnský a Černý u Oblajovic na Táborsku v Jihočeském kraji. Zadrží nejen vodu v krajině, ale převedou také i stoletou povodeň. Nová tůň a mělkovodní pásmo prospějí vodomilným živočichům i rostlinám. Podnik tak dokončil další projekt v rámci programu Vracíme vodu lesu.

„Asi 36 tisíc kubíků odtěženého sedimentu jsme počátkem letošního roku přemístili ze zátopu na ornou půdu. Pak už začala výstavba spodních výpustí a rekonstrukce hrází,“ řekl Pavel Převor, náměstek pro vodní hospodářství a investice oblastního ředitelství Lesů ČR na Vysočině.

Mlýnský rybník dnes na 4,7 hektarech zadrží až 74 tisíc metrů krychlových vody, Černý rybník na dvou hektarech až 21 tisíc metrů krychlových. „Výšku hladiny ovládáme dlužovým požerákem napojeným na výpustné potrubí, které je uloženo v zemní hrázi. Aby se podařilo bezpečně převést velkou vodu, vybudovali jsme korunový přeliv opevněný lomovým kamenem. Na Mlýnském rybníku tuto funkci zajišťuje železobetonový sdružený objekt s dvěma přelivnými hranami,“ vysvětlil Převor.

Více než pětinu plochy rybníků tvoří mělkovodní pásmo, které vyhledávají obojživelníci a jsou vhodné i pro mokřadní vegetaci. V oblasti přítoku do Mlýnského rybníka vodohospodáři vyhloubili tůň s úkryty pro živočichy.

Název Černého rybníka souvisí s tmavým zabarvením vody způsobeným přirozenými rašelinnými procesy výše v povodí. Mlýnský rybník historicky sloužil jako zásobárna vody pro mlýn, jehož budova se nachází dodnes těsně pod hrází. Svému původnímu účelu však už neslouží.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Lesy ČR