Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Sazby přechodných podpor schváleny, zemědělci dostanou přes půl miliardy

23. 11. 2022

page.Name
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022. Zemědělci dostanou za péči o zemědělskou půdu, pěstování chmele, brambor na škrob a na chov krav, ovcí a koz více než 532 milionů korun.

Přechodná vnitrostátní podpora (PVP) v nových členských státech EU slouží k dorovnání vybraných komodit. Ty byly v systému jednotné platby na plochu půdy evropského rozpočtu znevýhodněny oproti plnému zemědělskému systému přímých podpor v původních, tak zvaných starých členských zemích Evropské unie. Finanční prostředky na PVP jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů.

Žádosti podané v roce 2022 jsou posledními, na které je možné tyto podpory poskytovat, protože podpory od roku 2023 již nejsou součástí přechodné vnitrostátní nové Společné zemědělské politiky (SZP). Zemědělci ale budou dál čerpat prostředky z evropského rozpočtu, a to i na citlivé komodity, jako jsou například chmel, brambory na škrob, ovce, kozy, masná telata, dojnice a další.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2022

Sektor

Sazba (Kč/jednotka)

Zemědělská půda (ha)

116,22

Chmel (ha)

3 159,77

Škrobové brambory (t)

1 056,21

Přežvýkavci (VDJ)

63,80

Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ)

71,55

Ovce/kozy (VDJ)

44,68

Přechodné vnitrostátní vyplácí Státní intervenční fond a plochu zemědělské podpory těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na zemědělskou půdu.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto