Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Seminář: Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe

4. 11. 2022

page.Name
Pro Silva Bohemica, což je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích, spolupořádá ve středu 16. listopadu na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v zasedací místnost děkanátu L125 v Praze prezenční i on-line seminář určený odborným lesním hospodářům a vlastníkům lesů.

Jeho cílem je posílit kapacitu lesníků realizovat přírodě blízké hospodaření prostřednictvím přenosu výstupů vědy a výzkumu do praxe a budováním vzájemné spolupráce s pomocí poradenství a vzdělávání. Seminář by měl být platformou pro výměnu znalostí a praktických zkušeností. Diskutovat se bude o motivaci, potřebách, barierách a přístupech vlastníků lesů včetně role vzdělávání, poradenství, spolupráce s vědou a výzkumem a rovněž vzájemné spolupráci při přechodu k přírodě blízkým formám hospodaření v lesích.

Pokud máte zájem se vzdělávací akce zúčastnit, přihlaste se nejpozději do 14. listopadu prostřednictvím webové aplikace na adrese: https://agronavigator.cz/kalendar-akci. Odkaz na přihlášení: https://agronavigator.cz/akce/prenosznalosti-o-prirode-blizkem-hospodareni-do-lesnicke-praxe. Účast na vzdělávací akci je bezplatná. Odborná část webináře bude nahrávána pro potřeby dalšího vzdělávání. Informace a manuál ke spuštění webináře získáte e-mailem jeden den před konáním akce (platforma MS Teams).

Program vzdělávací akce:

9.00 Otevření
9.10–9.20 Zástupce MZe
9.20–9.50 Přírodě blízké hospodaření a možnosti adaptace lesů na globální klimatickou změnu prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D., FLD ČZU
9.50–10.00 Vybrané informace o lesích v kontextu přírodě blízkého hospodaření Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
10.00–10.10 Malí vlastníci lesů a přírodě blízké hospodaření Ing. Jiří Novák, Ph.D., Výzkumný ústav LH a myslivosti
10.10–10.40 Dosavadní zkušenosti s přírodě blízkým hospodařením, aktivity Pro Silva Bohemica Ing. Milan Hron, Pro Silva Bohemica
10.40–11.00 Přestávka
11.00–12.00 Panelová diskuse: Přírodě blízké hospodaření – cesta pro zvyšování odolnosti lesů Zástupci MZe, FLD ČZU, LDF MENDELU, ÚHÚL, Pro Silva Bohemica, Výzkumný ústav LH a myslivosti
12.00–12.30
Přestávka 12.30–13.00 Zkušenosti ze Slovenska + Ing. Michal Tomčík, Ing. Pavol Dendys – Pro Silva Slovakia
13.00–14.30 Moderovaná diskuse: Motivace, benefity, bariéry, limity PBH Všichni účastníci 14.45 Ukončení

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto