Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Teplý konec podzimu přilákal na hřebeny Krkonoš rekordní počet návštěvníků

30. 11. 2022

page.Name
Vrchol, tedy závěr letošního podzimu doprovázelo v horských oblastech velmi slunečné počasí a pro toto období nezvykle vysoké teploty. Sčítače proto zaregistrovaly v tomto ročním období rekordní počty návštěvníků. Pravděpodobně poslední letošní teplé a slunečné dny na vrcholcích Krkonoš charakteristické spíše pro období babího léta přilákaly do Krkonoš tisíce turistů a výletníků, což dokládají i data automatických sčítacích zařízení.

Sčítače, představující 27 stacionárních měřicích bodů, které jsou většinou ve vrcholových partiích Krkonoš, automaticky detekují obousměrné průchody osob, průjezdy cyklistů a na některých významných komunikací i automobilů. Velmi citlivá čidla založená na nepatrných změnách teploty, nebo na magnetické indukci, zaznamenávala během listopadových víkendů stovky až tisíce denních průchodů, což je pro tuto část roku značně neobvyklé.

Pokud srovnáme celkovou návštěvnost od 1. do 13. listopadu za uplynulých několik let, zjistíme, že ta letošní byl zdaleka nejvyšší. Konkrétní údaje o celkovém počtu průchodů pro toto období za posledních několik let na vybraných profilech jsou znázorněna na obrázcích níže. Přestože měsíc listopad bývá v Krkonoších z hlediska turismu považován za vrchol tak zvané mimosezóny, letošní čísla z většiny lokalit hřebenů Krkonoš tomu určitě nenasvědčují.

Obr. 1 a 2: Počet průchodů v období 1. – 13. listopadu v letech 2018 – 2022 na vybraných profilech západních (nahoře) a východních Krkonoš. (pozn.: Velmi nízké hodnoty v roce 2020 jsou způsobeny opětovným zavedením „lockdownu“ na území ČR a servisními  pracemi na některých sčítacích zařízeních).

Velmi podobný trend v podzimní návštěvnosti Krkonoš zaznamenaly sčítače během posledního říjnového prodlouženého víkendu (obr. 3). Ve dnech 28. až 30. října detekovaly sčítače maximální denní intenzitu průchodů či průjezdů na většinu měřených profilů v tomto roce. Během pátku 28. října i soboty 29. října se celková denní intenzita obousměrných průchodů/průjezdů pohybovala přes hodnotu 25 tisíc (pozn.: toto číslo neodpovídá celkovému počtu návštěvníků).

Největší absolutní hodnoty byly tradičně zaznamenány na trasách směřujících na vrchol Sněžky: Růžohorky – Sněžka 3124 průchodů, cesta Obřím dolem 1909 průchodů, trasa mezi Jelenkou a Sněžkou 2001 obousměrných průchodů, u Labské boudy 2355 průchodů nebo na Úpském rašeliništi (1). Historická maxima byla překonána v intenzitě automobilové dopravy na Špindlerově boudě, kdy v obou těchto dnech bylo detekováno téměř 900 průjezdů. Od roku 2012, kdy jsou sčítány v provozu, zde dosud tolik denních průjezdů zaznamenáno nebylo.

Obdobný vývoj, při kterém k maximální návštěvnosti vrcholků Krkonoš až během podzimních měsíců, jsme mohli sledovat i v minulém roce, kdy v neděli 26. září sčítače zaznamenaly zhruba 28 tisíc denních průchodů a průjezdů. Přestože je druhá polovina letošního podzimu na hřebenech Krkonoš z hlediska návštěvnosti výjimečná, nepředpokládáme, že by celková návštěvnost v tomto roce překročila nebo se vyrovnala předchozímu rekordnímu roku (obr. 4) či „předkovidovým“ sezónám 2019 a 2018.

Příčiny zvýšené návštěvnosti podzimních Krkonoš lze přisuzovat kromě průběhu a stabilitě počasí i zvyšující se oblibě turistů navštěvovat nejvyhledávanější lokality až po skončení vrcholné letní turistické sezóny, kdy v oblasti často trpíme doslova „overturismem“.

Obr. 3. Intenzita návštěvnosti vrcholových partií Krkonoš (počty zjištění průchodů/průjezdů) během června–října 2022.

Obr. 4. Střední týdenní hodnoty průchodů/průjezdů ve vrcholových partiích Krkonoš během 1. června–13. listopadu 2022.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP