Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Trend: Efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu

21. 11. 2022

page.Name
Celkem 22 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství v příštích třech letech v rámci Programu aplikovaného výzkumu na období 2017 až 2025 ZEMĚ. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na možnosti efektivního využití zemědělských vstupů týkající se snížení spotřeby pesticidů i hnojiv a na opatření, která přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství. Na výzkum poskytne MZe více než 251 milionů korun.

Mezi tématy výzkumných projektů, na které v příštích třech letech přispěje MZe z programu ZEMĚ více než čtvrt miliardou korun, je například snížení spotřeby pesticidů a hnojiv nebo boj proti větrné erozi a vysušování krajiny. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly chce jeho sektor podporovat rozvoj takových metod hospodaření, které se zaměřují na efektivní využití zemědělských vstupů týkající se zejména snížení spotřeby pesticidů a hnojiv, což považuje v současné situaci ovlivněné konflikty na Ukrajině za klíčové.

Podpoříme i výzkum opatření a zemědělských postupů, které přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství. Prioritou je tedy výzkum metod hospodaření, které pomohou naplnit cíle v oblasti ochrany klimatu i zlepšení stavu půdy a vody v ČR,“ řekl ministr zemědělství. Mezi další podpořené projekty patří výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Jde o příležitost pro zvýšení příjmů českých zemědělců, diverzifikaci a stabilizační sektor zároveň a posílení ambice na cestě za energetickou soběstačností ČR. Ve veřejné soutěži byl také vybrán projekt, který se bude zabývat prevencí vzniku kůrovcových kalamit v lesích v období měnících se klimatických podmínek. Další z vybraných projektů má za cíl zkoumat správnou distribuci při rozvozu pokrmů, aby se zajistila vyšší bezpečnost potravin při přepravě horkých pokrmů ke spotřebiteli.

Podporu MZe směřuje také na výzkum větrné eroze a vysušování krajiny, čištění pitné a závlahové vody a hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby. Celkem do programu ZEMĚ přihlásily výzkumné instituce 88 projektů, z nichž MZe vybralo 22 podle aktuálních i dlouhodobých cílů českého zemědělství.

V minulosti už program ZEMĚ pomohl finančně výzkumu, který vedl k vyvinutí metod na odhalení falšování medu a máku setého. Pomohl rovněž při vytvoření aktuální mapy bonitace půd v České republice. Kompletní seznam vybraných projektů v programu ZEMĚ zde: Vyhlášení výsledků veřejné soutěže (Poradenství a výzkum, eAGRI)

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto