Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Turisté se na uzavřené trasy v Moravském krasu vrátí začátkem roku

23. 11. 2022

page.Name
V první polovině lesníci Školního lesního podniku dočasně uzavřeli tři turistické trasy v Josefovském údolí v Moravském krasu, hrozí tam pád stromů a větví. V listopadu začne v okolí těchto tras těžba, která rizikové stromy odstraní. Celkem jde o 260 nebezpečných stromů rozptýlených okolo turistických tras na ploše přibližně 310 hektarů. Špatný stav stromů způsobila extrémní sucha v posledních letech. Situaci by lesníci chtěli stihnout vyřešit do začátku vegetační sezóny, tedy do února příštího roku.

Aby mohli s kácením začít, museli lesníci získat souhlasy od několika orgánů. „Vesměs jde o kácení v chráněných územích – národní přírodní rezervace Býčí skála a přírodní rezervace Výpustek, což vyžaduje souhlas Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras a ten už je k dispozici. Na daném území je ohrožený prostor daný rozptýlenými nebezpečnými stromy a vlastním kácením, proto zde žádáme státní správu o vydání opatření obecné povahy pro zákaz vstupu do lesa,“ vysvětlil Lumír Dobrovolný ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Odumírání stromů způsobila extrémní sucha v období mezi roky 2015 a 2019. Sucho stromy oslabuje, jsou pak náchylnější k napadení parazity. Postiženy jsou hlavně starší buky, které ale na tomto území převažují. Usychají často jen jednotlivé větve, které jsou ale kvůli své velikosti velmi nebezpečné. Z větší části půjde o kácení stromů běžnou těžební technikou s pomocí pily a případně traktoru. Následovat bude rozřezání kmene kvůli zprůchodnění turistické trasy. „U přibližně dvaceti procent stromů, kde se kvůli špatně přístupnému terénu tato technika nedostane, bude potřeba náročnější specializovaná arboristická práce s postupným odřezáváním částí stromů,“  nastínil Dobrovolný.

Vzhledem k tomu, že těžba bude probíhat ve státem chráněných rezervacích, pokácené stromy musí zůstat na místě k zetlení. „Náklady za těžbu vzniknou za samotné kácení stromů běžnou či speciální technikou bez možnosti následného zpeněžení dříví,“ osvětlil Dobrovolný. Lesníci odhadují, že se náklady za těžbu vyšplhají přibližně na 300 tisíc korun. V první fázi bude náklady hradit lesní podnik ze svého vlastního rozpočtu. 

„Budeme ale žádat o náhradu újmy z dostupných programů státu,“  přiblížil Dobrovolný. Stihnout všechno kácení v rizikových lokalitách by lesníci chtěli do února příštího roku, tedy mimo vegetační sezónu. Aktuální informace o lokalitách a omezeních v univerzitních lesích najdou nově návštěvníci v  InfoMapě na webu Školního lesního podniku. V mapě jsou vyznačena i tři arboreta a jednotlivá zastavení Lesnického Slavína, návštěvníci v ní ke každému místu najdou i podrobné informace.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají 10 205 hektarů a vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansko. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté stromy se zastoupením kolem 62 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Uzavírky tří tras

Modrá turistická trasa v úseku  Josefovské údolí, rozcestí  po  Býčí skále, jeskyně. Náhradní trasa vede k Býčí skále po žluté trase přes Máchův památník.

Modrá turistická trasa v úseku  U sedmi dubů  po  Jelenci – pomník . Náhradní trasa vede po zelené a žluté přes rozcestí pod Alexandrovkou.

Červená turistická trasa k jeskyni  Výpustek . Náhradní trasa vede po silnici a lesní cestě.

Plánky uzavírek a náhradních tras

(hyš-ld)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MENDELU