Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Úklid rezervace divokých koní, financování může podpořit veřejnost

22. 11. 2022

page.Name
Tuny odpadků, množství černých skládek a nebezpečné zbytky vojenských objektů, to vše museli ochránci přírody odvézt letos i loni z nové části rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků. Přesto ještě v rezervaci zůstává řada míst, kde je nutné odstranit nevzhledné a nebezpečné pozůstatky po armádě i odpadky navážené lidmi do tohoto prostoru během tři desetiletí před vznikem rezervace.

„Všechno, co šlo, jsme odklidili s pomocí dobrovolníků. Přesto musí podstatnou část zvládat těžká technika, což vyžaduje velké finanční náklady,“ vysvětluje Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků v roce 2015 založila ve spolupráci s vědci. Každý den práce těžké techniky přitom stojí více než 10 tisíc korun. Náklady výrazně zvyšuje letošní dramatické zdražení pohonných hmot. „Proto bychom chtěli o pomoc s financováním požádat veřejnost,“ uvedl Dostál.

Lidé mohou přispět prostřednictvím speciální sbírky na portálu Darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1206712. Každou korunu, kterou věnují, o stejnou částku navýší Fond pro udržitelný život, který letos založila společnost JRD GROUP. „Děkujeme všem, kdo nám s úklidem pomohli jako dobrovolníci i těm, kteří se nyní rozhodnou  pokračování úklidu rezervace finančně podpořit. Bez podpory veřejnosti by se nám nepodařilo zajistit ani ubránit před různými tlaky. Obnova území vyžaduje stále hodně práce i finančních prostředků,“ ocenil podporu veřejnosti ředitel.

Ochránci přírody odstraňují z rezervace černé skládky a zbytky sutin po armádě postupně. Řada z nich se odhalí až poté, co velcí kopytníci odstraní bujnou vegetaci, která je skrývala. Odpadky nejsou jediným pozůstatkem lidské činnosti, které musí ochránci přírody z rezervace odstraňovat. Dalšími jsou zavlečené nepůvodní, invazní druhy rostlin a expanzivní křoviny, které se rozrůstají v důsledku změn klimatu a zatížení prostředí dusíkem z automobilového provozu, energetiky a zemědělské chemie.

„Díky návratu velkých kopytníků dostala příroda potřebný impuls k tomu, aby se začala sama uzdravovat. Potřebuje pomoci jen s tím, co v ní zanechal člověk. Děkujeme všem, kterým není osud tohoto jedinečného místa lhostejný,“ uzavřel Dostál. Díky veřejné sbírce, v níž rezervaci získala před dvěma lety dva miliony korun, bylo možné území unikátní přírody udržované pastvou velkých kopytníků rozšířit na současných 350 hektarů.

Přirozená pastva divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů pomáhá chránit přírodu v nejrozsáhlejší české nížině přírodního charakteru. „Bývalé milovické cvičiště je zdaleka nejrozsáhlejším souvislým nížinným rovinatým komplexem přírodě blízkých suchých lesů a otevřených biotopů na českém území,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. To, že pastva velkých kopytníků krajině pomáhá, ukazuje nárůst počtu vzácných druhů. Semenáčků ohrožených hořců křížatých díky velkým kopytníkům přibylo o více než 5500 procent, vzácných motýlů modrásků hořcových Rebelových o 1700 procent.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina