Středa

22. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Výzva pro přírodu požaduje ochranu biologické rozmanitosti

4. 11. 2022

page.Name
Česká pobočka Greenpeace spustila kampaň Výzva pro přírodu za přijetí a dodržování celosvětových cílů ochrany biodiverzity do roku 2030. Ty se budou schvalovat v prosinci v kanadském Montrealu na 15. konferenci (COP 15) k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Mezi hlavní cíle patří ochrana 30 procent pevniny i souše, snížení znečištění, zastavení vymírání druhů, omezení spotřeby pesticidů a respektování práv domorodých obyvatel.

Lidé mohou kampaň podporovat podpisem petice na stránkách www.vyzvaproprirodu.cz. Součástí kampaně budou i aktivity v České republice. V minulých letech se tématu biodiverzity a ochrany přírody věnovala česká kancelář Greenpeace v kampani za ochranu unikátních bukových lesů v Krušných horách, které stále nejsou chráněny, přestože jsou součástí evropské významné lokality v rámci sítě Natura 2000.

Úmluva o biologické rozmanitosti je nejvýznamnější mezinárodní mnohostranná dohoda zabývající se péčí o přírodní a krajinné dědictví. Jednou za dekádu se státníci téměř všech zemí světa v rámci konference smluvních stran dohadují na prioritních cílech pro ochranu biodiverzity na dalších deset let. Kvůli koronaviru má nyní jednání dvouletý skluz.

Cíle pro uplynulou dekádu dohodly vlády téměř 200 zemí v roce 2010 v Japonsku a známé jako „dvacet cílů z Aiči“. Země se zavázaly například ke zvětšení rozlohy přírodních rezervací z původních deseti procent rozlohy Země na sedmnáct. Stejně tak mělo dojít k rozšíření chráněných mořských oblastí z tehdejšího jednoho procenta na deset. K dosažení cílů přitom mělo dojít do konce roku 2020, tedy před dvěma lety. Žádný z 21 cílů nebyl splněn.

Podle Jana Freidingera, koordinátora kampaně Výzva pro přírodu Greenpeace ČR, světové vlády selhávají v plnění cílů pro ochranu biodiverzity už druhou dekádu po sobě. „ Za posledních padesát let se počty volně žijících živočichů na planetě zmenšily o dvě třetiny. Každé dvě vteřiny je vykácen les o velikosti fotbalového hřiště. Každou minutu skončí v oceánech a řekách plastový odpad o objemu popelářského vozu. Každý den vyhynou desítky druhů. Důkazy o lidmi způsobené destrukci naší planety nebyly nikdy jasnější a přesvědčivější. Je čas přejít od rétorických cvičení ke skutečným činům,“ řekl.

Důležitou roli díky předsednické roli v Evropské unii bude na konferenci hrát Česká republika. Právě pod taktovkou Česka přijala EU pozici pro COP 15. Očekává se, že se na konferenci přijme tentokrát 21 cílů. Jejich návrh a konkrétní znění je stále předmětem řady rozporů, především mezi globálním severem a jihem například nad otázkami financování ochrany cenných ekosystémů s vysokou mírou biodiverzity.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Greenpeace ČR