Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Za projekt návratu vody do krajiny vyhrála Červená Voda

11. 11. 2022

page.Name
Sdružení místních samospráv na své letošní Celostátní konferenci mimo jiné vyhlásilo výsledky soutěže o nejinovativnější obec v oblasti udržitelné energetiky a environmentální odpovědnosti v rámci projektu OBEC 2030. Do soutěže se přihlásilo celkem 38 obcí. Zvítězila obec Červená Voda se svým projektem návratu vody do krajiny.

Sdružení místních samospráv se soustavně věnuje motivaci a podpoře obcí a měst v souvislosti s rozvojem udržitelné energie. Nejnověji prostřednictvím projektu OBEC 2030, který na podporu inovativních řešení pro samosprávy vytvořilo SMS ČR spolu s partnery ze sféry podnikání i státní správy.

Do letošního druhého ročníku soutěže se přihlásilo 38 obcí, ze kterých vzešlo 10 finalistů a poté šest oceněných projektů z oblasti elektromobility, udržitelné výroby energií a šetrného nakládání s nimi, hospodárné nakládání s vodou a podobně. Absolutním vítězem se stala obec Červená Voda za naprosto unikátní projekt environmentální strategie a návrat vody do krajiny prostřednictvím revitalizace nivy a tvorby mokřadů. Obec získala od Škoda Auto plně elektrické vozidlo Škoda Enyaq k bezplatnému ročnímu užívání.Každé z těch řešení mělo něco, u čeho jsem si řekla – to bych chtěla i v naší obci, to bych doporučila ostatním. Jsou to příklady dobré praxe, které se snad i díky projektu Obec 2030 posouvají i do dalších obcí,“ řekla po předání ocenění předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková. Sdružení místních samospráv ČR bude i nadále usilovat o to, aby maximálně podporovalo menší obce a města v inovativních projektech včetně oblasti udržitelné energetiky.

Mají-li samosprávy pomoci při řešení energetické krize, a to nejen krátkodobě, je nutné, aby stát nepřekážel šikovným představitelům obcí v rozvoji komunitní energetiky a dalších chytrých projektů s obnovitelnými zdroji. Proto jsem ráda, že snad i díky našemu tlaku je od minulého pátku v připomínkovém řízení novela energetického zákona, která obsahuje zavedení energetických společenství. Ministr průmyslu tak splnil svůj slib,“ konstatovala Olšáková.Kompletní přehled ocenění v soutěži OBEC 2030

Obec Červená Voda – projekt environmentální strategie a návrat vody do krajiny prostřednictvím revitalizace nivy a tvorby mokřadů.

Obec Trojanovice – strategický plán komunitní energetiky pro malou obec včetně zdrojů energie a lokální distribuční soustavy.

Obec Kněžice – projekt rozšiřování zdrojů soběstačních řešení první soběstačné obce ČR.

Obec Okrouhlice – čerpání vody do kopce pomocí energie získané ze slunečního záření.

Město Lovosice – projekt dobíjecí stanice elektromobilů napájené výhradně čistou energií z vodních elektráren.

Obec Střeň – kombinované využití sluneční energie pro provoz ČOV, užitkovou dopravu a služby cyklistů.

(hyš-ln)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook Červená Voda