Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Aktivisté ukázali vykácený les před ministerstvem životního prostředí

7. 12. 2022

page.Name
Aktivisté a aktivistky Greenpeace včera před budovou Ministerstva životního prostředí v Praze rozložili 10 velkých napodobenin pařezů, které znázorňovaly vykácený les. K ničení přírody dochází v současnosti po celém světě, včetně České republiky.

Dokládá to mimo jiné destruktivní těžba dřeva ve starých bukových lesích v Krušných horách, včetně ilegálního kácení provedeného státní firmou Lesy ČR. Akce Greenpeace se konala před začátkem světové konference o ochraně přírody a biologické rozmanitosti v kanadském Montrealu a je součástí série protestů a aktivit v mnoha evropských zemích za ambiciózní celosvětovou dohodu.

Greenpeace požaduje, aby se česká delegace, která bude na konferenci díky předsednictví reprezentovat celou Evropskou unii, zasadila o vyjednání přísných cílů ochrany přírody. Do roku 2030 by podle Greenpeace měla být příroda na 30 procentech území planety chráněna a obnovována. Ministerstvo životního prostředí by pak mělo vyhledávat oblasti s unikátní přírodou a vysokou biologickou pestrostí, jako jsou například krušnohorské bučiny, a prosazovat jejich ochranu.

Tyto a další požadavky týkající se ochrany přírody si včera převzal ministr životního prostředí Marián Jurečka. Ke kampani Greenpeace Výzva pro přírodu, která se ochraně biodiverzity věnuje, se svým podpisem zatím přidalo přes 14 tisíc lidí. Podle Jana Freidingere z Greenpeace je potřeba zastavit ničení přírody, ke kterému dosud dochází v masivní přírodě v měřítku. aby se státy světa shodly na tom, že do roku 2030 je nutné začít chránit a obnovovat 30 procent plochy souší a moří po celém světě.

P otřebujeme také , aby se tento cíl začal naplňovat a Evropu včetně České republiky šla ostatním příkladům a rozšiřovala dosavadní chráněnou oblast o další místa s unikátní přírodou a vysokou biologickou rozmanitostí. Krušné hory a jejich vzácné bukové lesy si o ochranu přímo říkají,uvedl Freidingere. Akce za ochranu přírody a biodiverzity se včera konaly také v Rakousku, Belgii, Dánsku, Německu, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Ukrajině.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Greenpeace