Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Další úklid rezervace divokých koní. Pomůže s financováním veřejnost?

15. 12. 2022

page.Name
Tuny odpadků, množství černých skládek a nebezpečné zbytky vojenských objektů, to vše museli ochránci přírody odvézt v letošním a loňském roce z nové části rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků.

Přesto ještě v rezervaci zůstává řada míst, která potřebují pomoc s odstraněním nevzhledných a nebezpečných pozůstatků po armádě, ale i odpadků navážených do těchto míst lidmi během tří desetiletí před vznikem rezervace. „Všechno, co šlo, jsme odklidili s pomocí dobrovolníků. Přesto musí podstatnou část zvládat těžká technika, což vyžaduje velké finanční náklady,“ vysvětluje Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků v roce 2015 založila ve spolupráci s vědci.

Každý den práce těžké techniky přitom stojí více než 10 tisíc korun. Náklady výrazně zvyšuje letošní dramatické zdražení pohonných hmot. „Proto bychom chtěli o pomoc s financováním požádat veřejnost,“ uvedl Dostál. Lidé mohou přispět prostřednictvím speciální sbírky na portálu Darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1206712. Každou korunu, kterou věnují, pak o stejnou částku navýší Fond pro udržitelný život, který v letošním roce založila společnost JRD GROUP.

„Děkujeme všem, kdo nám s úklidem pomohli jako dobrovolníci i těm, kteří se nyní rozhodnou pokračování úklidu rezervace finančně podpořit. Bez podpory veřejnosti by se nám nepodařilo zajistit ani ubránit před různými tlaky. Obnova území vyžaduje stále hodně práce i finančních prostředků,“ ocenil Dostál podporu veřejnosti.

Díky veřejné sbírce, v níž rezervaci získala před dvěma roky na dva miliony korun, bylo možné území unikátní přírody udržované pastvou velkých kopytníků rozšířit na současných 350 hektarů. Přirozená pastva divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů tak pomáhá chránit přírodu v nejrozsáhlejší české nížině přírodního charakteru.

„Bývalé milovické cvičiště je zdaleka nejrozsáhlejším souvislým nížinným rovinatým komplexem přírodě blízkých suchých lesů a otevřených biotopů na českém území,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. To, že pastva velkých kopytníků krajině pomáhá, ukazuje nárůst počtu vzácných druhů. Semenáčků ohrožených hořců křížatých díky velkým kopytníkům přibylo o více než 5500 procent, vzácných motýlů modrásků hořcových Rebelových o 1700 procent.

Ochránci přírody odstraňují z rezervace černé skládky a zbytky sutin po armádě postupně. Řada z nich se odhalí až poté, co velcí kopytníci odstranili bujnou vegetaci, která se skrývala. Odpadky nejsou jediným pozůstatkem lidské činnosti, které musí ochránci přírody z rezervace odstraňovat. Dalšími jsou zavlečené nepůvodní, invazní druhy rostlin a expanzivní křoviny, které se rozrůstají v důsledku změn klimatu a zatížení dusíkem z automobilového provozu, energetiky a zemědělské chemie. „Díky návratu velkých kopytníků dostala příroda potřebný impuls k tomu, aby se začala sama uzdravovat. Potřebuje pomoci jen s tím, co v ní zanechal člověk. Děkujeme všem, kterým není osud tohoto jedinečného místa lhostejný,“ dodal ředitel České krajiny.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Česká krajina