Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Manuál: Jak zlepšit druhovou pestrost středoevropských lesů?

6. 12. 2022

page.Name
Úbytek biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti, trápí celou Evropu. Biodiverzita evropských lesů je v současné době značně ohrožena intenzivním využíváním krajiny a probíhajícími změnami klimatu. Ohroženy jsou zejména skupiny druhů vázaných na tlející dřevo, především hmyz, houby, lišejníky a mechorosty, ale také staré stromy a nevšední dřeviny.

Právě tato skutečnost vedla k tomu, že v posledních třech letech Národní parky Šumavy a Bavorský les společně s Goethovou univerzitou ve Frankfurtu zkoumaly, jak můžeme aktivně podporovat početnost a rozmanitost druhů. Podle Jaroslava Červenky, odborného manažera projektu za českou stranu, mezi hlavní aktivity patřilo ponechávání dřevní hmoty tam, kde bylo třeba aktivně zasahovat proti kůrovcům, šlo především o odkorňování, drážkování a loupání tak zvaně nastojato.

„Dále byly některé menší oblasti obohaceny o dřevo jedle, která vytváří domov pro specializované druhy organizmů,“ vysvětluje odborný manažer projektu. Na bavorské straně byly navíc vysazovány tisy a jilmy a uvolňovány již přítomní jedinci těchto druhů. „Šlo opět o dřeviny, které hostí specifické druhy organizmu. Celkově se takto podařilo podpořit rozvoj biodiverzity na více než 210 hektarech,“ doplnil Petr Karasch, mykolog Národního Bavorského lesa.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo založit dlouhodobý monitoring. Zajímá nás, jaký efekt má navýšení tlejícího dřeva na cílové skupiny druhů a obecně na biodiverzitu. To, že tlející dřevo podporuje druhovou pestrost víme, ale jaký bude efekt konkrétně na našich různorodých lokalitách, ukáží až výsledky dlouhodobých měření. Za „velký pilotní projekt“ označil Karasch jednu mimořádnou projektovou aktivitu. „V laboratoři jsme vypěstovali vzácné dřevožijné houby, například troudnatec růžový. Ty jsme pak naočkovali do rozmístěných kmenů,“ řekl mykolog.

Díky této aktivitě budou podporovány ohrožené druhy hub a může dojít k r ozšíření jejich populací. Hlavním výstupem projektu má být manuál na podporu biodiverzity ve středoevropských lesích . „Nyní nás čeká několikaletý monitoring všech opatření. Na plnohodnotné výsledky si musíme počkat. Přesto se mi podařilo vydat souhrnný materiál, který shrnuje různé přístupy podpory druhové rozmanitosti v našich lesích. Nazvali jsme ho: Podpora biodiverzity ve středoevropských lesích – koncepce pro lesníky a pracovníky ochrany přírody,“ uvedl Jaroslav Červenka.

(hyš-jd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: NP Šumava