Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

MENDELU se stala koordinátorem mezinárodní sítě univerzit pro udržitelnost

12. 12. 2022

page.Name
Mendelova univerzita v Brně se stala součástí mezinárodní iniciativy BIOEAST, která sdružuje instituce střední a východní Evropy. Jejím cílem je podpora environmentální udržitelnosti, tvorba nových pracovních míst zejména ve venkovských regionech a podpora cirkulární bioekonomiky. Jednou z hlavních priorit je podpořit vzdělávání, které k udržitelnosti povede.

Rektor univerzity Jan Mareš v Praze podepsal memorandum o spolupráci. Aktivitu v Česku podporuje ministerstvo zemědělství i ministerstvo školství. Zapojené instituce chtějí do roku 2030 zvýšit udržitelnou produkci biomasy a zároveň chtějí, aby státy byly schopné biomasu bezodpadově zpracovávat na principu cirkulární ekonomiky. Dalším cílem je vytvořit životaschopné venkovské oblasti, které budou připraveny na klimatickou změnu. Iniciativa se zakládá na principech bioekonomie.

„Jde o propojení biologických a společenských věd s cílem zajistit principy cirkulární ekonomiky a environmentální udržitelnosti. Teoreticky spadá bioekonomie do společenských věd, konkrétně se jedná o vysvětlení ekonomických vztahů, událostí a procesů s využitím biologických věd. Výstupy by měly být aplikovány zejména na úrovni hospodářské praxe,“ vysvětlil prorektor pro tvůrčí činnost Svatopluk Kapounek.

Hlavní role MENDELU bude koordinace spolupráce mezinárodní univerzitní sítě  „Budeme jednat o možnostech společných studijních programech a výzkumných projektech,“ přiblížil Kapounek. Předmětem memoranda je vytvoření Sítě bioekonomických univerzit v makroregionu BIOEAST (zkráceně BIOEAST UniNet), které budou spolupracovat na rozvoji mezioborových učebních osnov, výzkumu a vzdělávání v oblasti bioekonomiky. Ve střední a východní Evropě jde o jediný projekt, který je podporován Evropskou komisí. V rámci Evropské unie už obdobná síť existuje, sdružuje západoevropské univerzity a hlavním koordinátorem je Boloňská univerzita.

Cílem iniciativy BIOEAST UniNet je podpora univerzit ve střední a východní Evropě. Chce také podpořit Evropskou zelenou dohodu, která se zaměřuje na odstranění následků klimatických změn. Sdružuje ministerstva zemědělství států střední a východní Evropy. Jejím cílem bylo v době založení v roce 2014 podporovat rozvoj bioekonomiky a zvýšit životní úroveň zapojených států. K zakládajícím státům Visegrádské čtyřky se postupně přidaly členové EU z řad pobaltských států, zemí bývalé Jugoslávie, dále i Rumunsko a Bulharsko.

(hyš-sk)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MENDELU