Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ministerstvo poskytne 35 milionů na údržbu drobných kulturních a venkovských prvků

9. 12. 2022

page.Name
Zachování charakteristického rázu venkova, pomoci ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru. To jsou cíle dotačního programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, na nějž má pro příští rok Ministerstvo zemědělství České republiky připraveno 35 milionů korun.

O dotace na opravu drobných venkovských staveb, které ministerstvo zemědělství vyplácí od roku 2016, je velký zájem. Je vidět, že tento program cílí přesně tam, kde je potřeba. Žadatelé, což mohou být například obce nebo spolky, od nás dostávají podporu na obnovu venkovních soch, křížových cest, křížků, zvoniček, kapliček, opravy hřbitovních zdí a další drobné objekty,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Dotace mají oživit ráz vesnice a jsou určeny pro drobné objekty, které mají být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v blízkosti upravovaného objektu. Ten musí být v obci do 2000 obyvatel, případně v obci do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel.

Výše dotace může být maximálně 70 procent skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. Nejméně to může být 15 tisíc a nejvíce 300 tisíc korun. Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlastníci a uživatelé staveb nebo pozemků. Žádosti se budou přijímat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu , a to od 1. února 2023 od 8 hodin. Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde .

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto