Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Na vrchol Smrku po červené! Andělské schody nejsou legální cestou na vrchol

6. 12. 2022

page.Name
Kousek pod vrcholem Smrku, druhé nejvyšší hory v Beskydech, je vyhlídkové místo, na němž Správa CHKO Beskydy nechala obnovit dřevěné zábradlí, které tam bylo od roku 2005. Společně s informační cedulí upozorňuje na to, že zkratka zvaná Andělské schody protíná jedno z nejcennějších míst beskydské přírody – přírodní rezervaci (PR) Smrk.

Přitom se ve vyhlašovací dokumentaci této rezervace v souvislosti s bližšími ochrannými podmínkami uvádí, že v rezervaci lze vstupovat mimo cestu a vjíždět s motorovými vozidly pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. Protože se mnozí návštěvníci orientují podle mapy v mobilu, byla tato stezka ve spolupráci s mapy.cz zrušena, aby nenaváděla do míst, kam není vstup povolen.

Zatímco na počítači ji v mapách již nenajdete, v aplikaci na mobilních telefonech se změna projeví až po její aktualizaci. Omezení vstupu v rámci maloplošných zvláště chráněných území - přírodní rezervace a památky, které tvoří pouze 2,5 procenta rozlohy CHKO Beskydy, není ojedinělé a má své důvody, a to, co nejvíce zachovat klid a prostor pro unikátní přírodu a procesy.

Jeho nerespektováním se turisté a návštěvníci hor vystavují nebezpečí udělení pokuty od stráže přírody za porušení zákona. To jim však nehrozí, pokud se budou pohybovat po vyznačených turistických trasách. Vstup do PR Smrk tedy není zakázán, pouze omezen na červenou turistickou stezku, která protíná celou rezervaci.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: M. Konupka, J. Műller