Středa

31. května 2023

Nyní

11°

Zítra

10°

Svátek má

Oživení přírody v Jeseníkách postupuje krok po kroku

28. 12. 2022

page.Name
V poslední době jsou ve veřejném prostoru opět diskutována vybraná témata ochrany přírody v Jeseníkách z pohledu některých nevládních organizací. Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, specifika současné státní ochrany přírody Jeseníků vysvětluje:

Agentura ochrany přírody ČR samozřejmě vítá, že Společnost přátel Jeseníků na krásy zdejší přírody a její jedinečnost upozorňuje. To je koneckonců i cílem filmu Jeseníky – Království horské divočiny, na kterém se AOPK ČR podílela. Film a následné besedy shlédlo od premiéry za první měsíc téměř 1500 diváků.

Je však škoda, že Společnost přátel Jeseníků státní ochraně přírody neposkytuje – na rozdíl od jiných organizací – například údaje z fotopastí, které jsou dobře využitelné v následné praktické ochraně přírody. Některá tvrzení Společnosti přátel Jeseníků si zaslouží širší odborný komentář:

Díky důsledné ochraně a monitoringu nyní žije v Jeseníkách naše největší populace vzácných sokolů stěhovavých, loni tu vyvedli rekordních 41 mláďat. To, že v Jeseníkách je již velmi často k vidění orel skalní či orel křiklavý, není nic výjimečného. Toto pozorování nám pravidelně zasílají i všímaví návštěvníci hor. Tito ptáci se přesunují na velkou vzdálenost, zda v Jeseníkách zahnízdí, ukáže se časem. Mimochodem, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje úspěšný repatriační program návratu orla skalního do Libavé a Beskyd.

K repatriacím velkých šelem se přistupuje jen výjimečně a musí se řešit v širším kontextu. V našich podmínkách k nim není žádný důvod – velké šelmy, jako je vlk a zřejmě i rys, si cestu najdou sami. Státní ochrana přírody pracuje na tom, aby se pro ně vytvořily vhodné podmínky – právě proto se chovatelům hospodářských zvířat platí náhrady škod za stržené kusy a stát také poskytuje dotace na zabezpečení stád. Tím se snižuje riziko, že budou šelmy upytlačeny.

Tetřev patří ve většině svého původního areálu k ohroženým druhům a úkolem ochrany přírody je především zachovat vhodné podmínky tam, kde se mu doposud daří – to se děje například na Šumavě nebo částečně v Beskydech. Repatriace na další místa je problematická a poskytuje velmi sporné výsledky, neboť metodika není doposud dobře zvládnuta.

Při povolování zásahů proti kůrovci se vždy zvažuje, o jak cenné místo se jedná – jiný přístup je v unikátních horských smrčinách, jiný v hospodářském lese. Cílem je nahradit smrkové monokultury smíšeným lesem druhově i věkově pestrým, který do Jeseníků patří. Holiny, které vznikly zásahy proti kůrovci za pět let největší kůrovcové kalamity v Jeseníkách, jsou přibližně na 4 procentech plochy lesa v CHKO a postupně se zalesňují a přirozeně zarůstají.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se v Jeseníkách mimo jiné věnuje také péči o horskou tundru a květnaté louky na hřebenech, které jsou unikátní v rámci celé republiky. Evropské finance v řádu desítek miliónů korun tu pomáhají vzácným druhům motýlů či rostlin.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se samozřejmě věnuje i návštěvníkům. Bylo otevřeno informační středisko CHKO v Karlově Studánce, průběžně opravují naučné stezky, povalové chodníky či mosty, v terénu působí strážní služba. Cílem je návštěvníkům poskytovat informace o zdejší přírodě, pravidlech pro pohyb v terénu a také jejich případná porušení pokutovat. V rámci celé republiky jsou Jeseníky na prvních příčkách v počtu řešených přestupků i jejich výši. , že by profesionálních strážců bylo více – AOPK ČR o to dlouhodobě neúspěšně mohlo snažit. AOPK ČR proto uvítá, když se Společnost přátel Jeseníků zasadí o navýšení jejich počtu u m inisterstva financí.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: positivje.cz