Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Právě začalo odstraňování nelegálních oplocení v CHKO Pálava

12. 12. 2022

Právě začalo odstraňování nelegálních oplocení v CHKO Pálava 6 snímků
V posledních desetiletích se v Chráněné krajinné oblasti Pálava začala intenzivně budovat oplocení kolem zemědělských pozemků, především vinic. Ta brání nejen živočichům a lidem v pohybu krajinou, ale také výrazně ovlivňují její vzhled. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) proto v letech 2019 až 2020 zajistila kompletní zmapování těchto plotů.

Podle Jiřího Kmeta z této agentury bylo na Pálavě nalezeno neuvěřitelných 193 kilometrů plotů v různém stavu od zcela nových a bez relevantních závad až po nefunkční děravá oplocení zarostlá křovím. Nyní se agentura začíná zabývat prověřováním zákonnosti těchto oplocení. „V součinnosti se stavebními úřady budeme vyzývat vlastníky, aby nelegální oplocení odstraňovali. Zajímavé je, že o několik kilometrů dál v sousedním Dolním Rakousku se s ploty v zemědělské krajině zdaleka nesetkáme tak často jako u nás,“ vysvětlil Kmet.

Oplocení je ze zákona považováno za stavbu a je tedy nutné mít povolení příslušného stavebního úřadu. AOPK se k vydávání těchto povolení vyjadřuje a v odůvodněných případech s oplocováním souhlasí, například u mladých vinic. Mnohdy jsou však pozemky oplocovány nelegálně nebo jsou ploty po ponechávány na místě i po dočasném povolení.

„Apelujeme tedy na vlastníky, abychom si ověřili faktický stav a včas nelegální oplocení odstranili. Pokud tak včas neučiní, budeme příslušné stavební úřady žádat o zahájení řízení ve věci odstranění stavby. Jsme si samozřejmě vědomi, že v některých případech je nutné ploty zachovat zejména kvůli ochraně před přemnoženou zvěří. Jednotlivé případy proto budeme posuzovat individuálně,“ dodal Jiří Kmet.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Pálava