Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

V Brdech si k Vánocům nadělili dárek, maloplošné chráněné území

28. 12. 2022

V Brdech si k Vánocům nadělili dárek, maloplošné chráněné území 8 snímků
Přírodní rezervace (PR) Klobouček v Chráněné krajinné oblasti Brdy je takový bráška nedávno vyhlášené přírodní rezervace Koníček. Obě mají totiž mnoho společného. Jsou podobně velké a chrání skalní útvar obklopený suťovým lesem a bučinou.

Klobouček jako nenápadný vrchol na úbočí Toku, ležící mezi Obecnicí a dopadovou plochou, ukrývá výjimečnou lesní podívanou. Staré porosty, z rozhodnutí vlastníka lesa již téměř sto let ponechané bez zásahu, představují v Brdech neobvykle bohatou skladbu dřevin. V suťovém lese rostou kromě obvyklých buků mohutné staré lípy, kleny, jasany a jilmy a leží zde i množství mrtvého dřeva, které hostů vzácných druhů hub. 

V letech 2014 až 2017 nechala Agentura zpracovat studii Inventarizace a deskripce struktur starých lesů ve vybraných segmentech navrhovaných CHKO Brdy, která měla za účel zmapování významných biotopových stromů v tehdy nově vznikající CHKO Brdy. Právě na Kloboučku a v jeho okolí byla zaznamenána zvýšená koncentrace těchto významných stanovišť oproti ostatnímu území CHKO Brdy.

Na ploše 26 hektarů jich bylo nalezeno více než 200. Vyhlášením PR Klobouček bylo vyhledaným objektem zajištěna i dostatečná zákonná ochrana. Součástí PR je i malá loučka s chudým smilkovým trávníkem, dříve využívaným na seno. Loučka je stanovištěm několika vzácných druhů hub, typických právě pro chudé podhorské trávníky. Dalším cílem je tedy zajistit vhodnou péči i tomuto společenstvu.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Brdy