Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

V Krnově vzniká jedenáctá rezervace velkých kopytníků v republice

23. 12. 2022

page.Name
Jedenáctá rezervace velkých kopytníků vzniká v těchto dnech v Krnově v Moravskoslezském kraji. V aklimatizační ohradě se tam nyní zabydlují dva zpětně šlechtění pratuři pocházející z bývalého vojenského prostoru Milovice.

„V aklimatizační ohradě obehnané oplocením a elektrickým ohradníkem mají zvířata k dispozici napajedlo a dřevěný přístřešek. Do Vánoc by si tady měli zvyknout a pak je pustíme na větší pastvinu, kterou v současné době dokončujeme,“ řekl Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku Městského úřadu v Krnově. V aklimatizační ohradě pak pratury vystřídají tři divocí koně.

Jejich úkolem v Krnově bude spásat území bývalého vojenského areálu v Chomýži, který je významným krajinným prvkem pod mimořádnou ochranou. Pastva kopytníků má zajistit, aby velké zdejší chráněné rostliny a živočichové, například hvozdík pyšný, několik druhů orchidejí, bělopásek dvouřadý nebo čolek velký, zůstali uchováni pro budoucnost.

V roce 2020 byla celá lokalita podrobně biologicky zmapována. V rámci botaniky byl zaznamenán výskyt devíti zvláště chráněných druhů a 23 druhů Červeného seznamu rostlin. Během monitoringu bylo zaznamenáno celkem 49 druhů denních motýlů a 12 druhů čmeláků, včetně pačmeláků,“ popsal zastoupení některých druhů organizmů Adrián Czernik ze společnosti Ekotona, která biologický monitoring zajišťovala.

Pastevní areál o rozloze 36,6 hektaru má být dokončen do konce příštího roku. Pastevní rezervace vzniká v rámci projektu Podpora biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži u Krnova, na nějž město získalo evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 6,8 milionu korun. Jeho cílem je zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů vlivem samovolné sukcese a šířením invazivních a expanzivních druhů rostlin. To bude zajištěno především pastvou, která je ekonomicky výhodnější, než by tomu bylo při kosení či výřezech ploch.

„Kromě zřízení pastevního areálu s třemi pastvinami a aklimatizační ohradou dojde v průběhu realizace projektu k asanaci nevhodné vegetace, výsadbě dřevin, vytvoření tůní pro obojživelníky a výsevu kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Souběžně probíhá vyklizení oblasti od bytů vojenských objektů, stavební suti, pražců, kovů, drátů a odpadků. Následovat pak bude péče o výsadby a pastevní areál,“ doplnil Dušan Martiník.

Pratury i divoké koně pro lokalitu bezplatně poskytla ochranářská společnost Česká krajina. „Jsme rádi, že v Moravskoslezském kraji vzniká již druhá rezervace velkých kopytníků. Města a kraje patří v Česku mezi hlavní iniciátory vzniku nových rezervací,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Prvenství v počtu rezervací má nyní Plzeňský kraj, kde vznikly již tři rezervace pro velké kopytníky. Největší je stále rezervace kopytníků ve středočeských Milovicích s velkou rozlohou 350 hektarů.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Česká krajina