Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vědci našli plasty v trusu velkých kopytníků, může to ohrozit jejich zdraví

23. 12. 2022

page.Name
Znečištění krajiny plasty začíná být vážný problém i v oblastech, které patří k přírodně nejcennějším v České republice. S rostoucí zátěží plastovým odpadem se v posledních letech potýká i rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice.

Toto území představuje souvislý nížinný zdaleka nejrozsáhlejší rovinatý komplex přírodě blízkých otevřených biotopů a suchých lesů na českém území. Jeho podstatná část je Evropsky významnou lokalitou a na jeho území je vyhlášena Národní přírodní památka Mladá. Přesto se i v takto hodnotném území stává kontaminace plasty závažným problémem.

„Opakovaně jsme našli plasty v trusu velkých kopytníků, kteří svou činností pomáhají udržovat krajinu bývalého vojenského prostoru. Nejde přitom o zanedbatelnou kuriozitu. Zkonzumování plastového sáčku může zhoršit průchodnost trávicího traktu zvířat a způsobit jim závažné zdravotní komplikace,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Ochránci přírody v současné době vyhlásili sbírku na úklid rezervace, na níž může veřejnost přispět přes odkaz www.zachrantekone.cz. Hlavním zdrojem znečištění lokality je zhruba kilometr vzdálená skládka komunálního odpadu provozovaná společnosti AVE. Z té při silnějším větru odlétávají igelitové tašky, mikrotenové sáčky, lehké plastové obaly na spotřební elektroniku, etikety z PET lahví a další plastový odpad.

„Vlastními silami i s pomocí dobrovolníků jsme rezervaci od plastů opakovaně uklízeli. Je to práce velmi nepříjemná, protože igelity se zachytávají do trnitých keřů, často několik metrů nad zemí,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci ve spolupráci s vědci založila. Skládková společnost sice do budoucna přislíbila poskytnout na úklid rezervace své pracovníky, ale ani to není dlouhodobé řešení.

„Bohužel se daří najít a odklidit jen část plastového odpadu. Zbývající se roztrhá o trny keřů nebo se začne rozpadat vlivem slunečního záření, mrazu a dalších povětrnostních podmínek na tak malé části, že je nelze sbírat. Tyto zbytky se pak dostávají mezi vegetací, do půdy, ale i vody v místních tůních. A bohužel i do trávícího systému velkých kopytníků i ostatních druhů zvířat obývajících rezervaci,“ doplnil Miloslav Jirků.

Na tomto příkladu je vidět, jak vážné nebezpečí představují plasty pro přírodu. „Situace v rezervaci ukazuje na nezvládnuté nakládání s plasty v České republice. A to jak v oblasti produkce a prodeje rizikových výrobků, jako jsou igelitové tašky nebo igelitové sáčky, tak v oblasti nakládání s tímto odpadem na skládkách i nedostatečné zajištění jeho úniku do okolní krajiny,“ doplnil Dostál.

Úplný zákaz igelitových tašek platí například v Itálii, Francii, Číně, Indii, Maroku nebo Keni. Částečný pak v USA, Kanadě, Austrálii nebo Brazílii. V České republice byl v roce 2018 zaveden zákaz bezplatného poskytování igelitových tašek, který je však nedostatečným řešením.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Česká krajina