Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Veřejnost může navrhnout kandidáta na Cenu ředitele Správy KRNAP

14. 12. 2022

page.Name
Správa KRNAP chce již třináctým udílením Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svou prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region. Osobnosti může nominovat kdokoli písemně či e-mailem. Uzávěrka nominací za rok 2022 bude 28. února příštího roku. Ceny budou uděleny tradičně ve čtvrtek 20. dubna.

Cena je udělována jako výroční čestné ocenění osobností, které se významně zasloužily o rozvoj Krkonošského národního parku a Krkonoš v jakékoli oblasti občanského a profesního života, především za významné počiny na poli ochrany přírody, vědy, výchovy a vzdělávání, záchrany lidí v horách a podobně. Cena je čestná, není tedy spojena s žádnou finanční dotací. Je symbolizována diplomem a soškou představující nejstarší známou podobu ducha hor Krakonoše/Rübezahla podle mapy Martina Helwiga.

Cenu ředitele Správy KRNAP již obdrželi:

za rok 2010

Josef Fanta, významný odborník na problematiku lesa, Pavel Klimeš, krajinný ekolog, Valerián Spusta, lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář, Jiří Bruník, in memoriam, fotograf Krkonoš

za rok 2011

Marie Kubátová, spisovatelka, Theodor Lokvenc, významný lesnický odborník, Jiří Havel, fotograf, Oldřich Lábek, in memoriam, lesník, bývalý ředitel Správy KRNAP

za rok 2012

Miroslav Klapka, první ředitel Správy KRNAP, Miroslav Chadim, bývalý člen Horské služby, Čestmír Klos, novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše, Josef Šourek, in memoriam, botanik

za rok 2013

Jana a František Tauchmanovi, vedoucí folklorního souboru Špindleráček, Jaroslav Koldovský, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše, Jan Štursa, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP, Otokar Štětka, in memoriam, první náčelník Horské služby Krkonoše

za rok 2014

Jan Vaněk, zoolog, Slávka Hubačíková, lidová vypravěčka, Jaroslav Hovorka, bývalý člen Horské služby, Jan Materna, zoolog, Jiří Novák, in memoriam, bývalý ředitel Správy KRNAP

za rok 2015

Jan Jeník, botanik, Josef a Jarmila Waldmannovi, organizátoři kulturního dění v Pasekách nad Jizerou, Milena Kociánová, geobotanička, Roman Odvárko dlouholetý člen Horské služby Krkonoše, Vladimír Šatný, in memoriam, bývalý vedoucí odboru ochrany přírody Správy KRNAP

za rok 2016

Petr Kadleček, lesník, František Krahulec, botanik, Miroslav Kubát, starosta města Jablonec nad Jizerou, Tomáš Filka, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše, Josef Sekyra, in memoriam, geolog

za rok 2017

Antonín Jurásek, lesník, Miloslav Bartoš, historik, Jiří Dunka, bývalý náčelník Horské služby Krkonoše, Aleš Suk, pedagog, Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam, bývalí členové Horské služby

za rok 2018

František Jirásko, historik, Alfréd Pucher, strážce KRNAP, Petr Miles (in memoriam), přírodovědec, Antonín Tichý, sběratel a historik, Irena Bělochová, dokumentátorka, Přemysl Kovářík, člen Horské služby Krkonoše, Martin Maček (in memoriam), hospodář, Jan Luštinec, historik, Eliška Pilařová, publicistka

za rok 2019

Hana Jűptnerová (in memoriam), pedagožka, Růžena Štěpánková, bývalá pracovnice Správy KRNAP, Eva Kalášová, bývalá pracovnice Správy KRNAP, Radko Tásler, bývalý pracovník KRNAP, Jiří Správy, bývalý šéfredaktor časopisu Krkonoše, Adolf Klepš (in memoriam), náčelník Horské služby Krkonoše, Karkonoski Park Narodowy, Josef Tylš (in memoriam), lesník a propagátor rohačkových jízd, Radek Hanuš, hudebník

za rok 2020

David Mlejnek, hospodář, Jan Červinka, horolezec, Jiří Daněk, obnovitel drobných sakrálních staveb, in memoriam, Jiří Rohlík, kartograf a vydavatel map, Karel Hroch, lesník, Rautis, a. s., výrobce tradičních vánočních ozdob, Vladimír Paudera, bývalý člen Horské služby Krkonoše

za rok 2021

Pavel Klapuš, propagátor lyžařského sportu, Jan Grúz, ornitolog, Karel Hník, fotograf, Jan Hampl, kočí, Hana a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Michal Janouch (in memoriam), polárník a meteorolog, Josef Nechanický (in memoriam), bývalý člen Horské služby Krkonoše, krkonošský lesník, Věra Ničová, pedagožka a ilustrátorka

„Máte-li námět na laureáta z jakékoli oblasti činnosti, který by si Cenu ředitele Správy KRNAP zasloužil, posílejte svou nominaci do 28. února 2023 písemně na adresu Radek Drahný, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, či e-mailem na adresu rdrahny@krnap.cz . Nominace by měla obsahovat jméno navrhovaného člověka, stručné (v několika odstavcích) zdůvodnění nominace, kontakt na navrhovatele a nejlépe také kontakt na nominovaného,“ vyzval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Správa KRNAP