Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Beskydskou přírodu posílila populace 14 tetřevů odchovaných v Řepčonce

10. 10. 2022

page.Name
Šest kohoutů a osm slepic tetřeva hlušce letos Lesy ČR odchovaly v beskydské Řepčonce, obci Krásná pod Lysou horou a v posledním zářijovém týdnu je lesníci vypustili do hor. Tetřev hlušec patří mezi velmi vzácné živočišné druhy. V republice žije jeho nepočetná populace jen na Šumavě a nyní se rozšiřuje v Beskydech.

Podnik Lesy ČR během šesti posledních let vypustily do přírody 73 tetřevů včetně letošních čtrnácti. Kromě odchovny na Řepčonce byly v masivu Travný vybudovány aklimatizační voliéry. Podle Tomáše Peka, lesního správce z Frýdku-Místku, se tetřevům přizpůsobuje i lesnické hospodaření. Vzhledem k různorodé dřevinné skladbě Lesy ČR podporují maximální zastoupení jedle v porostech, ale i vtroušené listnáče, jako je jeřáb, bříza, nebo jíva, jejichž listy a plody se tetřev živí.

„Uvolňujeme také plochy s borůvčím. Kromě toho v místech, kde tetřevy vypouštíme, tlumíme populaci predátorů, zejména lišku, kunu a prase divoké. Vzhledem k extrémní plachosti tetřeva a stresu bylo potřeba změnit i turistické značení. Na vrchol Travného tak už nevede žádná trasa, což většina návštěvníků respektuje a vydá se jinam,“ řekl správce Peka.

Lesy ČR se v beskydském zařízení snaží o co nejpřirozenější odchov. Jen tak mohou tetřevi v přírodě přežít a být schopní reprodukce. „Po jarním vylíhnutí kuřat necháváme veškerou péči o mláďata na samicích. My zajišťujeme hejnu co nejlepší životní podmínky,“ vysvětluje „tetřevnice“ Adéla Jonáková. Kohouti a slepice žijí, kromě období toku, téměř odděleně. Během toku, tedy od února do dubna, se slepice vpouštějí do hnízdních voliér, které suplují mladý smrkový porost s dostatkem úkrytů a možností vyvarovat se vlhku, které může pro vylíhnutí kuřat představovat i smrtelné nebezpečí.

Slepice poté sedí necelý měsíc na snůšce pěti až patnácti vajec, a během dvou dnů se líhnou mláďata. Ta pak spolu s matkou pobývají zhruba dva měsíce v odchovně. „Předkládáme jim přirozenou potravu, například větve smrku, buku, jívy, dále list i plod borůvčí, byliny i živočišnou složku a dostatek lesních plodů, které budou vyhledávat i po vypuštění do hor,“ uvedla Jonáková. Koncem léta se celá rodinná hejna včetně matky přemístí do aklimatizačních voliér v horách, kde si tetřevi zvykají na volnou přírodu, aby se do konce září podařilo odchovaná mláďata bez problémů vypustit.

Při úpravě biotopů v celé oblasti podnik spolupracuje se Správou CHKO Beskydy, partnerem je i Klub českých turistů. „Výskyt tetřevů monitorujeme fotopastmi, nálezy pobytových znaků i přímým pozorováním. Z toho usuzujeme, že naši tetřevi v beskydské přírodě prospívají. I přesto ale zůstává populace zranitelnou a je třeba ji pravidelně posilovat,“ dodal Peka.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR