Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

Den jablek, sadem se chlubí i klášterní zahrada ve Vrchlabí

21. 10. 2022

page.Name
I původní odrůdy jablek se dočkaly svého mezinárodního dne. Tak zvaný Apple Day – 21. října – původně slavili ve Velké Británii. Později se rozšířil i do jiných zemí. Při této příležitosti není od věci připomenout, že jabloním i jiným původním krkonošským ovocným stromům věnují pozornosti odborníci ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), kteří se je dlouhodobě snaží vracet do krkonošské přírody.

Výsledkem snažení jsou stovky nově vysazených ovocných stromů ba dokonce nové aleje. Tým ale plány nekončí. V příštím roce za podpory Nadačního fondu ŠKODA  AUTO vysadí 100 dalších ovocných stromů. Stromy včetně ovocných, vždy patřily k lidským sídlům. U každé chalupy byl malý sádek nebo jen jedna třešeň či jabloň. K největšímu rozkvětu ovocnářství u nás došlo v 16. století a před třicetiletou válkou.

Doba míru a klidu přála zakládání zahrad panských a v menším rozsahu i městských a selských. Základ genofondu z dnešního hlediska zajišťovaly štěpnice (ovocné školky) v klášterních zahradách. Historickou kontinuitu má i sad v klášterní zahradě ve Vrchlabí, o který se stará Správa KRNAP. V této zahradě je malý vzorek starých a krajových odrůd, které byly nalezeny při inventarizačním průzkumu v Krkonoších. Ten začal v roce 1994 a stále pokračuje.

Odborná činnost, jakou je určování odrůd, probíhá ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích. Při průzkumu bylo identifikováno téměř 150 krajových a starých ovocných odrůd jabloní, hrušní, třešní, višní a slivoní. Krajových odrůd jabloní vyskytujících se v Krkonoších je málo. Už ale jen jejich názvy jsou zajímavé.

Někdy odkazují na barvu plodu – Jahodové, Šípkové, Kominičky nebo Sýreček. Mnoho dalších krásných pojmenování je i podle zeměpisného původu snad koupě stromu či plodů, u některých jmen jejich původ není jasný. Jabloně jsou Hedvábné, Železné, Šálové, Farliové, Velišské, Ječníšťata, Škarpové, Pánské, Podzvičinské, Borka, Štěpovka či Melounové. Vysazování původních krkonošských odrůd je snahou o zachování našich i této části kulturního dědictví předků.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: KRNAP, zahrada-centrum