Úterý

21. května 2024

Nyní

21°

Zítra

17°

Svátek má

Dvě miliardy: Nové rybníky, opravné hráze, opatření proti povodním i suchu

4. 10. 2022

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo na vodohospodářská opatření na malých vodních nádržích a drobných tocích více než dvě miliardy korun. Za ně bylo v letech 2016 až 2021 podpořeno téměř 1300 projektů, z toho bylo 773 vodních nádrží.

Takový je výsledek první etapy programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Náklady na zadržení jednoho metru krychlového se podařilo udržet pod 250 korunami. Program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích je zaměřen na zadržení vody, zlepšení vodního hospodaření v krajině i na technickou infrastrukturu.

První etapa programu je u konce a svůj cíl splnila. Pomohli jsme obcím, státním podnikům Povodí i Lesům ČR spolufinancovat celkem 1288 akcí. Mimo jiné vzniklo 37 nových rybníků a zásobní prostor malých vodních nádrží se zvýšil o 1,4 milionu metrů kubických,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Díky většímu zásobnímu prostoru bude možné na malých vodních nádržích lépe zadržovat případné povodňové vlny či zajistit vodu obyvatelům i krajině naopak v suchých obdobích. S pomocí dotací z MZe mohly obce, státní podniky Povodí a Lesy ČR také opravit koryta řek a potoků nebo odstranit sedimenty ze dna. Z první etapy programu se financovaly i opravy hrází rybníků a stavby bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení.

Zadržování vody v krajině, hospodaření s vodou, péče o vodní díla a vodní toky je celospolečenským veřejným zájmem, který ještě vzrostl po několikaletém stále se prohlubujícím suchu. Na suché období musíme být připraveni a mít k dispozici vhodné prostředky, které dokážou zmírnit,“ uvedl ministr zemědělství.

Dotační příspěvek MZe na první etapě programu dosáhl 2 035 miliard, žadatelé doplnili z vlastních ještě 1 093 miliard korun. Prostředky tedy dosáhly výše 3 128 miliard korun. Opravy, rekonstrukce i nové stavby financované programem se podařilo dokončit podle plánů, přestože situaci stavebních firem zkomplikoval covid i válka na Ukrajině.

Vzhledem k velkému zájmu obcí a svazku obcí o tento typ dotací připravilo MZe navazující program. Druhá etapa podpory opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích je naplánována do konce roku 2024. První projekty již byly úspěšně zrealizovány.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe