Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Hnojení v Krkonoších: Co si z louky vezmeš, to tam také vrať

25. 10. 2022

page.Name
V období barevného listí, chladných rán a bahnitých cest můžete při svých toulkách spatřit hromadu hnoje čekající na hospodáře, který ho buď rozhází ručně, nebo pomocí rozmetadel. Podzimní hnojení krkonošských luk se opět stává tradicí.

V roce 2015 se Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) podařilo ještě v rámci projektu LIFE CORCONTICA pohnojit některé louky poprvé od doby druhé světové války. Na některých z nich bylo hnojení po pětiletém odmlce zopakováno. Krkonošské louky se hnojí ze stejného důvodu jako louky a pastviny v podhůří. Je totiž třeba doplnit živiny, o které louky postupně přišly sečí a odvozem rostlinné hmoty. I zde tedy platí zákon o zachování energie pěkně vysvětlený úslovím: Co si z louky vezmeš, to tam také vrať.

Do přírody je třeba vrátit, co jí patří. „Nám k tomu pomáhá nejčastěji kompostovaný, uleželý hnůj od hospodářů pasoucích pouze v Krkonoších. Navíc jsou Krkonoše rozděleny do tří regionů - střed, východ a západ, mezi nimiž se nesmí hnojivo pohybovat. Do půdy navracíme výživu i vápněním přirozenou formou mletým vápnitým dolomitem. Vyvážený koloběh živin má zásadní vliv na druhovou pestrost lučních porostů, a proto je potřeba živiny doplnit před zimou,“ vysvětlil Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

Travní porosty bývají spaseny, zima a následné jaro pomáhají s rozrušením a rozplavněním hnojivých látek do šířky i do hloubky. V letošním roce je v plánu pohnojit více než 10 hektarů luk. Louky v nejvyšších českých horách jsou jedinečné výjimečnou druhovou skladbou, která odráží podmínky, v nichž se po staletí utvářely. „Mezi zásadní podmínky s vlivem na luční bohatství patří podloží luk, mělká horská půda vznikající na kyselých horninách, časté srážky a svažitost terénu, to vše má vliv na správnou luční výživu,“ uvedl mluvčí.

Správa KRNAP již více než dvacet let podporuje návrat pravidelného hospodaření, díky němuž vznikly louky a bez které nemohou existovat. Prostředky na péči získává kombinováním tří hlavních finančních zdrojů – dvou programů Ministerstva životního prostředí ČR a Operačního programu Životní prostředí, z jehož podpory čerpá od roku 2018 projekt Obnovný management krkonošských luk. Péče o louky a travní porosty dále podporuje i Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR, přičemž Správa KRNAP je zde zodpovědná za dohodu s hospodáři o nastavení pro Krkonoše nabízí typy zemědělských prací – seče, pastvy a podobně.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto