Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Lesníci vyrazili na regionální a podnětnou exkurzi do lesů v Jeseníkách

24. 10. 2022

page.Name
Pětatřicet lesníků se zúčastnilo exkurze do revíru Bílý Potok v Biskupských lesích v Jeseníkách, kterou připravil a vedl revírník Lukáš Mareček. Jako obvykle při těchto akcích byla při každé ukázce příležitost k bohaté diskusi.

Hovořilo se například o obnově lesa vedoucí k pestřejším druhové skladbě při využití přirozených procesů, dále výchově ve stejnověkých smrčinách směřujících k výrazné rozměrové a prostorové diferenciaci a samozřejmě i o limitech, které pro lesnictví představuje přemnožená zvěř. Velmi poučná byla diskuze o výchovách smrku.

Představeny byly zásahy nejen mínus 40, ale i plus 40 let, z nichž vyplynuly zajímavé závěry s ohledem na potenciální aktuální ohrožení kůrovcem. Veškerá diskuze samozřejmě končí u managementu odlovu zvěře. V tomto případě má revírník Mareček velké štěstí a zároveň příležitost, že může se zvěří hospodařit ve vlastní režii, což však nese velkou zodpovědět. Celá exkurze byla naplánovaná do posledního detailu a časový horizont byl zcela naplněn. Vedly se při ní věcné a zcela upřímné diskuze ke každému zastavení. 

Revír Bílý potok byl od začátku 90. let součástí Lesní správy Karlovice ve Slezsku a Lesů České republiky, dnes je majetkem Ostravsko-opavské diecéze. Od 90. let se v tomto revíru zásluhou tehdejšího revírníka Petra Polácha neprovedla jediná holoseč av nepasečném hospodaření pokračuje i staronový vlastník a dnešní revírník Lukáš Mareček.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: prosilvabohemica.cz