Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Město Trutnov zavede systém odpadového hospodářství Door-to-Door

3. 10. 2022

page.Name
S myšlenkou zavedení systému třídění odpadu v místě jeho vzniku přichází tak zvaný systém Door-to-Door. Princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. K tomuto systému se připojilo i město Trutnov, které ho zavede od začátku příštího roku.

V první fázi se týká pouze rodinných domů. Cílem je vytřídit co nejvíce odpadu na jednotlivé suroviny, a proto nádoby na tříděný odpad budou mít jednotlivé domácnosti přímo u svých nemovitostí. Lidé si nádoby na tříděný odpad mohou zdarma vyzvedávat ode dneška.

Město zajistí barevné odpadové nádoby o obsahu 120 nebo 240 litrů na papír a plast, které zapůjčí občanům. Tento systém funguje již dva roky s hnědými popelnicemi na bioodpad. V první fázi budou do systému zapojeny rodinné domy, později i menší bytové domy. Zaveden bude nový harmonogram svozu odpadu. Směsný komunální odpad bude svážen jednou za dva týdny a ve stejné frekvenci budou sváženy i další komodity, tedy plasty, papír a bioodpad.

V lokalitě Vnitřní město, kde je doposud možnost třídit odpad silně omezená, protože kontejnery nejsou v dostupné vzdálenosti a není kam umístit, bude možné ukládat vytříděný odpad do k tomu určený barevně rozlišených pytlů. Svoz bude probíhat obdobně jako v případě barevných popelnic. Množství barevných kontejnerů Množství 1100 a 1500 litrů určených ke sběru plastů a papíru rozmístěných v zástavbě rodinných domů bude možné snížit.

Dojde tak k odstranění nevzhledných míst ve městě, kterými některá kontejnerová stání rozhodně jsou, protože jsou mnohdy obestavěná odpadem, jenž se do kontejnerů nedostane kvůli jejich naplněnosti nebo proto, že je objemný, případně, že do těchto kontejnerů vůbec nepatří. Snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu dojde ke snížení množství odpadů vyvážených na skládku.

Občané budou motivováni efektivněji třídit nejen snížením frekvence svozu černých popelnic, ale zejména snadnou dostupností popelnic na tříděný odpad, které budou mít přímo u svého objektu. Významným faktem bude i navýšení podílu vyseparovaného odpadu vůči zbytkovému komunálnímu.

(hyš-tz)
hynek@prirodatv.cz
Foto: Město Trutnov