Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Milion podpisů za záchranu včel a farmářů míří k omezování pesticidů

11. 10. 2022

page.Name
Evropská iniciativa Zachraňte včely a farmáře po oficiálním přepočítávání podpisů získala více než milion podpisů a byla schválena Evropskou komisí jako sedmá úspěšná iniciativa. V České republice se pod iniciativou podepsalo téměř 9500 občanů.

Hlavními cíli iniciativy jsou postupně omezovat do roku 2035 používání syntetických pesticidů, obnovit biodiverzitu v zemědělských oblastech a zemědělce vést v přechodu k ekologickým postupům. Iniciativa tím vyslala velmi silný demokratický hlas, že evropští občané si přejí jít cestou odklonu od průmyslového zemědělství, které je na užívání pesticidů postavené a jsou využívány k úbytku biodiverzity a degradace půdy.

Evropská komise se v rámci Zelené dohody pro Evropu zavázala ke snížení užívání pesticidů a jejich rizik o 50 procent do roku 2030. Jak poukázal Eurostat či Evropský účetní dvůr, do současné doby však neexistují data, která by umožnila smysluplně srovnávat používání pesticidů mezi státy. Nelze tedy tvrdit, že Česká republika je v užívání pesticidů lepší než ostatní státy.

V jsou republice navíc pesticidy všudypřítomné. Nacházejí se například v 90 procentech povrchových vod a ve 40 procentech podzemních vod v množství nadlimitním. Nachází se také ve více než polovině vzorků půdy, kdy v celé třetině vzorků jsou alespoň tři pesticidy v nadlimitním množství. O společném vlivu více pesticidů, tak zvaných koktejlů, na lidské zdraví či životní prostředí se toho stále neví téměř nic.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Agrární komora, MZe