Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Ministerstvo vyhlásilo první výzvy Operačního programu Rybářství

18. 10. 2022

page.Name
Celkem 60 milionů korun bylo vyčleněno Ministerstvem zemědělství (MZe) České republiky z Operačního programu Rybářství na nové období 2021 - 2027. Rybáři získají podporu například na sádky, líhně, rybníky a zpracování ryb. Příspěvek dostanou také noví chovatelé.

Rybářům budou poskytnuty dotace například na výstavbu nebo rekonstrukci rybníků, nákup rybářského vybavení nebo na zpracování ryb. Podporu získají rovněž začínající rybáři. „Rybářství je tradiční obor, který svou péčí o rybníky přispívá ke zlepšení stavu naší krajiny, k zadržování vody a zároveň poskytuje kvalitní potraviny. Na rozdíl od mořského rybolovu jde o obnovitelný zdroj, takže má velký potenciál do budoucna. Chceme proto naše rybáře podporovat, aby byli co nejvíce konkurenceschopní a ekonomicky stabilní,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Do roku 2027 poskytne MZe prostřednictvím OP Rybářství dotace rybářům ve výši 1,1 miliardy korun. Z této částky jde 70 procent z unijního rozpočtu a 30 procent z rozpočtu České republiky. Žadatelé budou moci ke každému projektu v hodnotě do 30 milionů korun získat 50 procent podpory od MZe.

V předchozím období to platilo pouze pro projekty do 20 milionů korun. Další novinkou a administrativním usnadněním je, že žadatel o investiční dotace nebude muset dokládat velikost svého podniku. To se týká i začínajících chovatelů, kteří žádají o dotaci na nově zakládané podniky akvakultury provozované vlastním jménem.

Výzva Investice do akvakultury je určena například na výstavbu a rekonstrukci rybníků nebo nákup rybářského vybavení. Ve výzvě je připraveno 50 milionů korun pro podniky akvakultury, rybářské svazy a spolky. Ve výzvě Zpracování produktů bude možné podpořit investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, například nákup vybavení pro zpracování ryb. Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky. Celkem bude takto mezi rybáři rozděleno 10 milionů korun.

Žádosti o dotace je možné podávat do 28. listopadu prostřednictvím portálu ISKP21+ bez osobního účasti žadatele. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství zde: https://1url.cz/fraiR a na: https://1url.cz/wrai3 .

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe