Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Nevšední bilance: Za 22 let bylo v Jeseníkách vyvedeno 350 sokolích mláďat

11. 10. 2022

page.Name
První hnízdění sokolů v Jeseníkách v novodobé historii se datuje do roku 2001. Od té doby opustilo tamní hnízda na 350 mláďat. Letos zde sokoli vyvedli 28 mláďat, což je méně než v rekordní loňské sezóně, kdy jich bylo 41.

Navzdory nižšímu počtu mláďat hodnotíme i letošní rok jako úspěšný. Počet vyvedených ptáků sice meziročně kolísá, ale z pohledu stability populace je důležitější výrazně neklesající počet hnízdících párů. Těch je již pátým rokem v Jeseníkách kolem dvaceti,“ vypočítává Petr Šaj z Agentur ochrany přírody a krajiny ČR.

Jak vysvětlil ornitolog Tomáš Pospíšil, spolupracovník AOPK ČR, při monitoringu a ostraze sokolích hnízd pomáhají nejen dobrovolní spolupracovníci, ale i fotopasti s okamžitým přenosem. „Díky nim máme obrovské množství jedinečných informací ze života sokolích rodin. Pro představu – na jedno hnízdění je zhruba 100 tisíc snímků. Díky nim jsme zaznamenali na jedné čtvrtině hnízda predaci kunou. Ta je nejobvyklejším přirozeným predátorem sokolích hnízd v Jeseníkách,“ uvedl ornitolog.

Získané údaje se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR snaží využít k ochraně těchto stále ohrožených ptáků. „Kromě přirozených faktorů snižujících pravděpodobnost zdárného vyvedení mláďat, jako jsou predace, povětrnostní vlivy či vnitrodruhová konkurence, je velmi důležitým až limitním faktorem zabezpečení klidného průběhu hnízdění ze strany člověka, hospodáře i tolerantního návštěvníka hor,“ zdůraznil Šaj.

Jeseníky s okolím jsou dnes jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v naší republice. Sokoli tu většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky frekventovaných místech. Na rozdíl od chráněné krajinné oblasti Broumovsko či národního parku České Švýcarsko tak státní ochrana přírody nemusí přistupovat k zásadnímu omezování vstupu návštěvníků. Místa, kde je větší riziko rušení sokolů návštěvníky hor, jsou označena tabulemi s vysvětlením a hlídkami členů dobrovolné stráže přírody.

V Jeseníkách a nejbližším okolí Rychlebských hor již opakovaně obsazují přibližně dvacet skalních lokalit, kde hnízdí přímo na římsách či ve starých krkavčích hnízdech. V druhé polovině minulého století počty sokolů drasticky poklesy především kvůli dalšímu nadměrnému používání pesticidů a chemikálií v zemědělství. Postupně se do naší krajiny díky důsledné ochraně vracejí.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Petr Šaj