Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Památník Stromů v Řícmanicích se dočkal kompletního zrestaurování

25. 10. 2022

page.Name
Monumentální stavba Památník Stromů v Řícmanicích se po téměř pětaosmdesáti letech od svého vzniku poprvé dočkala odborného zrestaurování. Díky němu bude nyní také odolnější vůči vlhkosti. Památník je součástí Lesnického Slavína a díky svému pojetí jej odborníci považují za jeho zastřešující dílo. Zástupci Školního lesního podniku a univerzity v Brně opravenou stavbu zítra slavnostně odhalí.

„Za dobu své existence prošlo zašlé písmo a vyobrazení na památníku jednou až dvěma rekonstrukcemi rozdílné kvality. Až letos, 84 let od jeho vzniku, došlo k odbornému zrestaurování,“ řekla Petra Packová, správkyně arboret Školního lesního podniku MENDELU. Převážně ruční a časově náročné práce probíhaly od dubna do konce srpna, v jejich průběhu se u památníku vystřídali restaurátoři, kameníci i absolventi Fakulty výtvarného umění v Brně, kteří zajistili finální umělecké práce.

V první fázi byly mechaniky odstraněny nálety mechů, špína a prach za pomoci ocelových kartáčů. Následovalo čistění povrchu metodou suchého mikro tryskání. Tím byla odstraněna aktivní část mechů a mohli jsme přistoupit k ručnímu čistění bílých nápisových ploch za pomoci skalpelů, kartáčů a k čištění parním čističem, což je metoda šetrná k okolnímu prostředí. Ke slovu se dostali profesionální kameníci, kteří nápisové plochy zbrousili tak, aby poté bylo odebráno co nejmenší množství hmoty,“ popsala restaurátorka Eliška Trávníková.

Poté probíhalo zafixování všech prasklin pomocí injektáže jemné maltoviny a v případě bílých ploch tmelení písma. Teprve pak se mohly nanést potřebné vrstvy barvy. „Velkým plusem současného procesu restaurování je, že jsme památník odborně zajišťovali, aby do něj nešla vlhkost,“ řekla restaurátorka. Památník Stromů je monumentální sedm metrů vysoká stavba zbudovaná z cementu a teraca. Cizojazyčnými pořekadly a úryvky básní na něm vzdávají národy celého světa hold stromům a lesu.

Hold Čechů se nachází na jižním průčelí. Jde o báseň Jaroslava Vrchlického Stromy, kterou zhudebnil Antonín Dyk, profesor ochrany lesů a myslivosti na Vysoké škole zemědělské v Brně, dnes MENDELU. „Partitura je vyryta v takových rozměrech, že pěvecký sbor, který by stál před památníkem, by mohl podle ní skladbu zazpívat,“ nastínila Packová. V rámci slavnostního odhalení skladba vůbec poprvé u památníku zazní, zazpívá ji kvarteto tvořené členy pěveckého sboru Národního divadla Brno.

Památník Stromů vznikl v roce 1938 jako součást budovaného Lesnického Slavína podle projektu Josefa Opletala, profesora lesní těžby a průmyslu na Vysoké škole zemědělské. Památník je díky osobitému pojetí a způsobu zpracování dodnes pokládám za zastřešující dílo Lesnického Slavína. Ke stavbě památníku Opletal vybral místo v bývalé lesní škole nad obcí Řícmanice. Místo s bohatou výsadbou cizokrajných dřevin i zrušená lesní školka byly v roce 1969 využity k založení Arboreta Řícmanice, jehož součástí se stal i Památník Stromů. Veřejnost si bude moci prohlédnout staurovaný památník poprvé podívat se zblízka při Dni otevřených dveří, který arboretum chystá na 25. února příštího roku.

(hyš-pp)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto