Úterý

21. května 2024

Nyní

20°

Zítra

18°

Svátek má

Pastva velkých kopytníků bude jedním z témat vzdělávací konference

6. 10. 2022

page.Name
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava pořádají dnes 16. ročník odborné a vzdělávací konference Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávaní, výchově a osvětě. Jedním z témat bude také pastva velkých kopytníků a její pozitivní vliv na biologickou rozmanitost a klima.

Velcí kopytníci se na konferenci představí nejen jako atraktivní druhy zvířat, ale především jako klíčový prvek pro ochranu biodiverzity a adaptace krajiny na změnu klimatu. Kromě velkých kopytníků jsou tématy ostravské konference například také ochrana tetřevů v Beskydech, karas obecný jako mizející součást české ichtyofauny, želva bahenní a invazní želva nádherná nebo Rok 2022 jako rok geodiverzity. 

„Velcí kopytníci byli po tisíce let nejen součástí naší přírody, ale především důležitým činitelem, který výrazně utvářel její podobu. Mizení mnoha vzácných druhů v naší přírodě je způsobeno právě tím, že v současnosti v krajině chybí tito ekosystémoví inženýři, kteří svým působením vždy ovlivňovali stovky a tisíce dalších druhů,“ řekl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která ve spolupráci s vědci založila v roce 2015 první tuzemskou rezervaci velkých kopytníků ve středočeských Milovicích.

O pozitivním vlivu velkých kopytníků na krajinu se mohli od jejího založení přesvědčit tisícovky účastníků exkurzí od mateřských škol přes lesní školky, základní školy až po studenty středních a vysokých škol či univerzit. Rezervace se také stala místem návštěv pro účastníky několika mezinárodních konferencí a kongresů. Ti se seznámili nejen s pozitivní proměnou krajiny, kde velcí kopytníci dokázali vytvořit jemnou mozaiku prostředí, ale také s rozšířením populací vzácných druhů o stovky i tisíce procent.

Dnešní konference je určena ředitelům škol, koordinátorům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), učitelům přírodovědných předmětů, vedoucím přírodovědných kroužků a dalším zájemcům. „Jejím cílem je ukázat na poslání moderních zoologických zahrad v oblasti ochrany přírody, potřebujeme osvětovou a vzdělávací úlohu zahrad a dále prezentovat možnosti spolupráce škol i dalších vzdělávacích zařízení se zoologickou zahradou,“ uvedla Šárka Nováková, vedoucí oddělení pro kontakt s veřejností Zoo Ostrava.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina