Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Po složitých úkonech začala výstavba ochranné hráze na Odře a Orlovské stružce

25. 10. 2022

page.Name
Příprava trvala více než 10 let, zejména kvůli složitému majetkoprávnímu vypořádání. Nyní však vše dospělo ke zdárnému konci a začala výstavba ochranných říčních hrází v Bohumíně – Pudlově za 400 milionů korun. Předpokládané dokončení vodního díla je plánováno na podzim roku 2025.

Po mnoha letech příprav mohu informovat o zahájení realizace rozsáhlého projektu protipovodňového opatření, které zajistí standardní ochranu bohumínské městské části Pudlov před velkými vodami,“ uvedl Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry, který potvrdil, že přípravná fáze byla velice zdlouhavá, ale podnik v této souvislosti podpořily město Bohumín i Moravskoslezský kraj tím, že přispěly na výkupy pozemků po čtyřech miliónech korun.

Stavba je rozdělena do tří etap tak, aby zátěž pro občany stavební činností byla co nejmenší. Práce budou zahájeny kácením v podzimním mimovegetačním období,“ řekl generální ředitel. V první etapě budou rekonstruovány mosty v ulici Vrbická a do štěrkovny. Dopravní spojení bude řešeno objízdnými trasami označenými přechodným dopravním značením. Dále bude provedena protipovodňová zeď podél Stružky ve Vrbici nad Odrou a ochranný hráz po most do štěrkovny.

Ve druhé etapě bude pokračovat stavba odsazené hráze podél Odry po křížení s ulicí Rolnická v blízkosti Antošovické lávky. Ve třetí etapě se provede závěrečný úsek protipovodňové hráze, který je zavázán do tělesa železničního náspu trati Bohumín - Chalupki. Na železniční trať nebude mít stavba vliv. Největší částí protipovodňových opatření je provedení ochranné zemní hráze, které je výrazně ovlivněno klimatickými podmínkami. Přesto bude společný požadavek optimalizovat práci tak, aby byly splněny hlavní milníky plánovaného harmonogramu prací.

Ochranná hráz je navržena v celkové délce kolem 2800 metrů, šířka hráze v koruně je čtyři metry. V zastavěné oblasti bude výška hráze průměrně od 1,5 do 2,5 metru nad současným terénem. V nezastavěné oblasti na pastvinách a poli bude průměrná výška hráze tři metry, v nejnižším místě nynějšího terénu bude hráz dosahovat výšky čtyři metry. Část hráze bude vybavena podzemní těsnicí stěnou.

Ochranná zeď bude vybudována v délce 190 metrů s průměrnou výškou 1,5 metru nad terénem a tloušťkou zdi 30 centimetrů. Po provedení technických opatření v rámci stavby bude ochrana zastavěné části zájmového území před zaplavením při povodni do výše průtoku 1555 metrů krychlových za vteřinu, což nyní odpovídá stoletému ovlivněnému průtoku v řece Odře s bezpečnostním převýšením 0,5 metru.

Zároveň budou vyřešeny i odtokové poměry v ochráněném území, to je bezpečné odvedení vnitřních vod v území za ochrannými hrázemi v době běžných průtoků i za povodně,“ vysvětlil technický ředitel Břetislav Tureček. Stavební náklady 400 milionů budou z velké části, a to ve výši 340 milionů korun, hrazeny z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství ČR a zbývajících 60 milionů uhradí státní podnik Povodí Odry.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry